Общината предлага курс на доброволното формирование, нямали противоепидемична подготовка

На този етап община Благоевград не изпитва необходимост да потърси за съдействие Доброволно формирование ,,Георги Измирлиев – Македончето“  . Това заяви кметът Румен Томов на среща с 12 доброволци от формированието. Той бил запознат  с наличната документация в деловодството на  Общината, която ясно посочва, че формированието няма необходимата противоепидемична подготовка, която се изисква, за да бъдат адекватни на ситуацията. Градоначалникът им обеща след приключване на кампанията по набирането на доброволци да организират курс с подходящите специалисти, които да ги обучат.

Заместник-кметът по сигурността Любен Милев посочи, че предвид числеността на населението на община Благоевград, се предвиждат 30 души доброволци.

,,Според мен режимът за доброволците трябва да бъде облекчен!  Има страшно много документи, които се изкискват, за да станете доброволец. Също така, предполагам сте запознати, че при включване в доброволно формирование доброволецът има право на обучение, застраховка, възнаграждение при участие в дейности по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, възнаграждение при участие в обучения и практически учения, екипировка, отговаряща, в случая, на сегашната извънредна ситуация, в която се намираме“ , каза  Л.Милев.

Членовете от Доброволно формирование ,,Георги Измирлиев –Македончето“ Благоевград разполагат с противопожарна екипировка и то само няколко човека от тях.  Имат налични гащеризони, шуби, каски, очила, маски и колани, но липсват сертификати за качество и стандарт. Те потвърдиха, че нямат изкарани обучителни курсове за противоепидемична обстановка. Не разполагат с документи, всъщност липсват такива от 2015г. насам.

Също така стана ясно, че липсва документация за отчетност, редовност и изкарани обучителни курсове на Доброволно Формирование ,,Георги Измирлиев –Македончето“ Благоевград. Явор Хаджиев сподели, че имат персонален идентификационен номер и копие от договори, но не отрече липсата на документация в общината, за която отговаря прекият им ръководител – Любен Терзийски. Друг проблем, който се дебатира е отсъствието на задължителните обучителни курсове, които ръководителите на доброволните формирования организират на всяко тримесечие. Доброволните формирования могат да участват в провеждането на обучения за защита от бедствия, пожари и извънредни ситуации като част от подготовката им. Не стана ясно  с колко членове разполага Доброволното формирование, тъй като има отказали се или назначени на държавна служба.

Зам.-кметът Любен Милев посочи необходимостта от избор на заместник-ръководител на Доброволно Формирование ,,Георги Измирлиев –Македончето“ Благоевград, тъй като Л.Терзийски е в болничен.  Юристът Теодор Тошев каза, че е редно общинска администрация да определи зам.-ръководител на формированието и също би било редно заместникът да бъде човек от доброволците, защото има пряк контакт с членовете. Любен Милев посочи, че ще разговаря с ръководителя на Доброволното формирование и ще обсъдят най-удачната кандидатура и предложи на доброволците да изберат отговорник от членовете, който да съдейства и да бъде в помощ.

Заместник-кметът по култура и хуманитарни дейности д-р инж. Василиса Павлова, която е и ръководител на Оперативния кризисен щаб Благоевград сподели, че ресурсите на общината са ограничени и затова в момента се използват кадри, които имат необходимия ценз и познания – медицински сестри от Детски градини и ясли, психолози, служители от БЧК, социални работници.

,,Община Благоевград е запозната с прилежащите й структури и доброволческо формирование. Общината е ,,в час“ със случващото се. Не сме потърсили Доброволното Формирование, защото на този етап за обща радост нямаме нужда от доброволци. Засега се справяме с кадри от общинските звена. Проверила съм цялата деловодна система на Общината. Липсват документална следа за обучения, екипировка, застраховки, медицински документи, договори. Липсват дори заявления за това, че искате да бъдете доброволци. Ще помоля, ако имате входящи номера на вашите заявления и договори, да ни ги предоставите. В интернет пространството сте коментирали, че освен вашето писмо има и такова писмо и от Общински съвет.

Проверили сме – няма такова! Ще Ви помоля в тази напрегната епидемична обстановка да не напрягате ситуацията и да не разпространявате невярна информация. Трябват ни документи, за да определим точната бройка доброволците във формированието и да знаем с колко още нови такива да допълним необходимия състав от 30. Искаме да бъдем подготвени за евентуалния пик на епидемията. Подготвени сме юридически и сме наясно с нужната документация и отговорност  към вас, за да не изпадаме в сегашната ситуация. Уверявам Ви, ще работим заедно!“, каза инж. В.Павлова.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *