Профилактика на водата, вижте кога и къде:

Почистване и дезинфекция на резервоарите и водопроводната мрежа започва ВиК – Благоевград.

Това ще стане в периода от 18.05.2020 г. до 05.06.2020 г. Ще бъде извършена профилактика (почистване и дезинфекция) на резервоарите и водопроводната мрежа на населените места, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

Профилактиката ще бъде извършена както следва:

РП Благоевград, град Благоевград

с. Горно и Долно Българчево

От 08:00 часа на 18.05.2020 г. – понеделник

До 17:00 часа на 19.05.2020 г. – вторник

с. Горно Церово

От 08:00 часа на 19.05.2020 г. – вторник

До 17:00 часа на 20.05.2020 г. – сряда

с. Зелен дол

От 08:00 часа на 20.05.2020 г. – сряда

До 17:00 часа на 21.05.2020 г. – четвъртък

с. Селище

От 08:00 часа на 21.05.2020 г. – четвъртък

До 17:00 часа на 22.05.2020 г. – петък

с. Логодаж

От 08:00 часа на 26.05.2020 г. – вторник

До 17:00 часа на 27.05.2020 г. – сряда

с. Падеш и

с. Долно Лешко

От 08:00 часа на 27.05.2020 г. – сряда

До 17:00 часа на 28.05.2020 г. – четвъртък

с. Мощанец

От 08:00 часа на 28.05.2020 г. – четвъртък

До 17:00 часа на 29.05.2020 г. – петък

с. Бучино

От 08:00 часа на 01.06.2020 г. – понеделник

До 17:00 часа на 02.06.2020 г. – вторник

с. Дренково

От 08:00 часа на 02.06.2020 г. – вторник

До 17:00 часа на 03.06.2020 г. – сряда

Участък Симитли

Населено място Период

гр. Симитли

с. Градево

От 08:00 часа на 04.06.2020 г. – четвъртък

До 17:00 часа на 05.06.2020 г. – петък

с. Брежани

с. Полето

От 08:00 часа на 18.05.2020 г. – понеделник

До 17:00 часа на 19.05.2020 г. – вторник

с. Крупник

с. Полена

с. Черниче

От 08:00 часа на 20.05.2020 г. – сряда

До 17:00 часа на 21.05.2020 г. – четвъртък

 

РП Гоце Делчев, град Гоце Делчев

 

Участък Гоце Делчев

Населено място Период

гр. Гоце Делчев

От 8:00 часа на 27.05. до 17:00 часа 29.05.2020 г.

с. Корница

От 8:00 часа на 01.06.до 17:00 часа 02.06.2020 г.

с. Брезница

От 8:00 часа на 26.05.до 17:00 часа 28.05.2020 г.

с. Лъжница

От 8:00 часа на 03.06. до 17:00 часа 04.06.2020 г.

с. Борово

От 8:00 часа на 20.05. до 17:00 часа 21.05.2020 г.

кв. „Средна“ – гр.Гоце Делчев

От 8:00 часа на 28.05. до 17:00 часа 29.05.2020 г.

с. Мусомища

От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 19.05.2020 г.

с. Господинци

От 8:00 часа на 26.05. до 17:00 часа 27.05.2020 г.

с. Буково

От 8:00 часа на 28.05. до 17:00 часа 29.05.2020 г.

с. Делчево

От 8:00 часа на 26.05. до 17:00 часа 27.05.2020 г.

с. Баничан

От 8:00 часа на 21.05 до 17:00 часа 22.05.2020 г.

 

Участък Гърмен

Населено място Период

с. Гърмен

От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 19.05.2020г.

с. Дебрен

От 8:00 часа на 19.05. до 17:00 часа 20.05.2020г.

с. Дъбница

От 8:00 часа на 20.05. до 17:00 часа 21.05.2020г.

с. Хвостяне

От 8:00 часа на 21.05. до 17:00 часа 22.05.2020г.

с. Крушево

От 8:00 часа на 26.05. до 17:00 часа 27.05.2020г.

с. Огняново, с. Марчево

От 8:00 часа на 27.05. до 17:00 часа 28.05.2020г.

с. Балдево

От 8:00 часа на 28.05. до 17:00 часа 29.05.2020г.

с. Ковачевица

От 8:00 часа на 01.06. до 17:00 часа 02.06.2020г.

с. Скребетно

От 8:00 часа на 01.06. до 17:00 часа 02.06.2020г.

с. Осиково От 8:00 часа на 03.06. до 17:00 часа 04.06.2020г.

с. Рибново

От 8:00 часа на 04.06. до 17:00 часа 05.06.2020г.

Участък Хаджидимово

Населено място Период

с. Тешово

От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 19.05.2020г.

с. Лъки От 8:00 часа на 19.05. до 17:00 часа 20.05.2020г.

с. Парил От 8:00 часа на 21.05. до 17:00 часа 22.05.2020г.

с. Гайтаниново

От 8:00 часа на 26.05. до 17:00 часа 27.05.2020г.

с. Нова Ловча

От 8:00 часа на 01.06. до 17:00 часа 02.06.2020г.

с. Блатска

От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 19.05.2020г.

с. Илинден

От 8:00 часа на 19.05. до 17:00 часа 20.05.2020г.

с. Копривлен

От 8:00 часа на 19.05. до 17:00 часа 20.05.2020г.

с. Нови Ляски

От 8:00 часа на 21.05. до 17:00 часа 22.05.2020г.

с. Садово

От 8:00 часа на 26.05. до 17:00 часа 27.05.2020г.

гр. Хаджидимово

От 8:00 часа на 28.05. до 17:00 часа 29.05.2020г.

с. Петрелик

От 8:00 часа на 01.06. до 17:00 часа 02.06.2020г.

с. Абланица

От 8:00 часа на 19.05. до 17:00 часа 20.05.2020г.

с. Теплен

От 8:00 часа на 21.05. до 17:00 часа 22.05.2020г.

с. Беслен

От 8:00 часа на 26.05. до 17:00 часа 27.05.2020г.

Участък Сатовча

Населено място Период

с. Сатовча

От 8:00 часа на 26.05. до 17:00 часа 29.05.2020г.

с. Крибул

От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 19.05.2020г.

с. Долен

От 8:00 часа на 19.05. до 17:00 часа 21.05.2020г.

с. Осина

От 8:00 часа на 04.06. до 17:00 часа 05.06.2020г.

с. Кочан

От 8:00 часа на 03.06. до 17:00 часа 04.06.2020г.

с. Ваклиново

От 8:00 часа на 27.05. до 17:00 часа 29.05.2020г.

с. Жижево

От 8:00 часа на 29.05. до 17:00 часа 30.05.2020г.

с. Фъргово

От 8:00 часа на 21.05. до 17:00 часа 22.05.2020г.

с. Вълкосел

От 8:00 часа на 19.05. до 17:00 часа 22.05.2020г.

с. Слащен

От 8:00 часа на 28.05. до 17:00 часа 29.05.2020г.

с. Плетена

От 8:00 часа на 01.06. до 17:00 часа 04.06.2020г.

 

РП Разлог, град Разлог

 

Участък Разлог

Населено място Период

гр. Разлог

Резервоар – „23септември”

От 8:00 часа на 27.05. до 17:00 часа 29.05.2020г.

Резервоар – „Голак”

От 8:00 часа на 27.05. до 17:00 часа 29.05.2020г.

Резервоар – „Саровица”

От 8:00 часа на 27.05. до 17:00 часа 29.05.2020г.

с. Баня

Резервоар – „Св.Троица”

Резервоар – село Баня

От 8:00 часа на 20.05. до 17:00 часа 21.05.2020г.

с. Годлево

От 8:00 часа на 01.06. до 17:00 часа 02.06.2020г.

с. Бачево

От 8:00 часа на 01.06. до 17:00 часа 02.06.2020г.

с. Елешница

От 8:00 часа на 03.06. до 17:00 часа 04.06.2020г.

с. Добърско

От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 19.05.2020г.

с. Горно Драглище

От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 19.05.2020г.

с. Долно Драглище

От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 19.05.2020г.

местност „Бетеловото”

От 8:00 часа на 03.06. до 17:00 часа 04.06.2020г.

Резервоар – „Кулиното“

/Бойков рид/

От 8:00 часа на 03.06. до 17:00 часа 04.06.2020г.

местност – „Предел”

От 8:00 часа на 22.05. до 17:00 часа 22.05.2020г.

Участък Банско

Населено място Период

гр. Банско

-ниска зона

От 8:00 часа на 26.05. до 17:00 часа 28.05.2020 г.

-висока зона

От 8:00 часа на 20.05. до 17:00 часа 20.05.2020 г.

Резервоар „Св.Иван”

От 8:00 часа на 19.05. до 17:00 часа 19.05.2020 г.

гр .Добринище

От 8:00 часа на 29.05. до 17:00 часа 29.05.2020 г.

с. Места и с.Филипово

От 8:00 часа на 02.06. до 17:00 часа 02.06.2020 г.

с. Кремен

От 8:00 часа на 03.06. до 17:00 часа 03.06.2020 г.

с. Гостун

От 8:00 часа на 05.06. до 17:00 часа 05.06.2020 г.

с. Осеново

От 8:00 часа на 04.06. до 17:00 часа 04.06.2020 г.

с. Обидим

От 8:00 часа на 01.06. до 17:00 часа 01.06.2020 г.

 

Участък Белица

Населено място Период

гр. Белица

От 8:00 часа на 19.05. до 17:00 часа 20.05.2020 г.

с. Краище

От 8:00 часа на 21.05. до 17:00 часа 22.05.2020 г.

с. Горно Краище и с. Дагоново

От 8:00 часа на 27.05. до 17:00 часа 28.05.2020 г.

Участък Якоруда

Населено място Период

гр. Якоруда

От 8:00 часа на 20.05. до 17:00 часа 22.05.2020 г.

с. Аврамово

От 8:00 часа на 19.05. до 17:00 часа 19.05.2020 г.

с. Конарско

От 8:00 часа на 15.05. до 17:00 часа 15.05.2020 г.

с. Юруково

От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 18.05.2020 г.

РП Струма – Община Струмяни

Населено място Период

с. Микрево

От 8:00 часа на 27.05. до 17:00 часа 27.05.2020 г.

с. Каменица

От 8:00 часа на 28.05. до 17:00 часа 28.05.2020 г.

с. Раздол От 8:00 часа на 29.05. до 17:00 часа 29.05.2020 г.

с. Игралище

От 8:00 часа на 03.06. до 17:00 часа 03.06.2020 г.

В посочения период, горецитираните населени места ще бъдат с нарушено водоподаване.

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обръща внимание на всички потребители, че водата няма да бъде годна за питейно-битови цели приблизително едно денонощие.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *