И изпит по химия онлайн в ЮЗУ

За първи път Югозападният университет „Неофит Рилски“ ще проведе онлайн изпит по химия на 29 май 2020 г. (петък). До момента кандидат-студентите имаха възможност да се явят на изпити по български език, история на България, география на България, математика, биология и английски език. Конкурсните онлайн изпити се провеждат всеки работен петък от 14:00 ч., след подаване на заявка в  електронизираната система за  онлайн регистрация: https://ksk.swu.bg/WebClient/.

Интересът към онлайн изпитите, които провежда университетът продължава да расте. Най-голям е броят на желаещите да решават тест по български език. До момента заявка са подали над 350 кандидат-студенти. Голяма част от бъдещите студенти ще кандидатстват за желаната специалност и чрез оценки от държавните зрелостни изпити.

Югозападният университет „Неофит Рилски“ обучава студенти в 75 бакалавърски и магистърски програми след завършено средно образование. Обучението се провежда в 30 професионални направления, в областта на хуманитарните, техническите, управленските, социалните, педагогическите, правните и икономическите науки, изкуствата, здравните грижи, общественото здраве и спорта, сигурността и отбраната и др.

Университетът осигурява възможност за настаняване на своите студенти в две реновирани общежития и разполага с един студентски стол.

Югозападният университет притежава една от най-модерните спортни бази в България – многофункционален закрит спортен комплекс, център за функционални изследвания, лаборатории по физиотерапии, спортно-възстановителен център, стадиони, открити спортни площадки и др.

Подробна информация за условията за кандидатстване и образователните програми е публикувана на университетския сайт – www.swu.bg.

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *