Узаконяват гаражите и работилниците на казармата в Благоевград като боксови и концертни зали

Парк „Македония“ е в процедури по узаконяване. Общината е предприела всички необходими мерки за узаконяване на парка, на терена на бившето военно поделение в Благоевград, и сградите на територията му, уверяват от общинска администрация.

От РДНСК са уведомили община Благоевград още през декември миналата година, че имотът не е урегулиран, а в Общия устройствен план на Благоевград той фигурира с последното си преотреждане „обекти на МНО“, тъй като ОбС не е гласувал ПУП. Сградите, които се намират в него, са с предназначение „гаражи“ и „работилници“, което прави използването им като зали за спортна дейност или събития неправомерно. Всички строителни действия по тези сгради са направени без строителни книжа и без разрешение за строеж.

С оглед значимостта на обектите и ползването им за спорт, още в началото на тази година, бе изготвен Доклад за изработване на Общ устройствен план на община Благоевград, като се предвиди за поземлен имот с идентификатор 04279.621.147 по Кадастралната карта на Благоевград смесена многофункционална зона. На 25 февруари 2020 г. е сключен и договор за изготвяне на Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за имота. Изпратени за съгласуване са и план-схеми до ВиК и ЧЕЗ.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *