Не е късно да поискате помощ за заплата и осигуровки заради коронавируса

По опростена процедура, изцяло на декларативен принцип, фирмите кандидатстват за помощ заради кризата за бизнеса, покосен от коронавирус. Крайният срок за кандидатстване е чак до 16.30 часа на 15 юни, а са предвидени и допълнителни средства за обявената процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Т.е. не е безсмислено да кандидатствате, въпреки големият брой кандидати.

Помощ са заявили че искат 25 000 малки и средни предприятия. Всички те са регистрирани преди 1 юли 2019 г., с оборот минимум 30 000 лева за 2019 г. и  регистриран спад в нетните приходи от продажби поне 20% за месец април 2020 г., спрямо средния месечен оборот на предходната година. Одобрените кандидати ще получат от 3 000 до 10 000 лева безвъзмездна финансова помощ по процедурата.

От 15 май официално стартира и оценката на подадените проектни предложения, по реда на тяхното  постъпване. След извършване на предвидените в Условията за кандидатстване служебни проверки, ще се пристъпи към поетапното изпращане на уведомления до кандидатите за отстраняване на установени нередности. Списъкът на одобрените за финансиране кандидати ще бъде публикуван на страницата на ОПИК поне 3 дни преди подписване на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Поради изключително големия интерес от страна на малкия бизнес към процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Министерство на икономиката предвижда да осигури допълнителен финансов ресурс за процедурата. Очаква се до няколко дни, въз основа на направен анализ, Министерството ще обяви стойността на допълнителните средства.

Междувременно, УО на ОП “Иновации и конкурентоспособност“ обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за СРЕДНИ предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 156 000 000 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект ще бъде 30 000 лева, а максималният размер – 100 000 лева. Предложения и коментари по проекто-насоките за кандидатстване могат да се правят до утре, след което предстои същинският старт на кандидатстването от страна на средните предприятия в Р България.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *