По-ниски такси и наеми в Банско заради коронавируса

Властите в курортния град намалиха наполовина наемите на търговци, а всички граждани ще плащат по-малко и за такса смет. Намалението на налозите е въпреки че намалява събираемостта им. От общината отчитат 13% спад в приходите, като прогнозните разчети предвиждат увеличение на този процент. Съветниците в Банско гласуваха отстъпка от 5% за плащане на таксата за битови отпадъци на физически и юридически лица, която е валидна до 30 юни 2020 г. А до края на настоящата година търговците, ползващи общински терени за търговска дейност на открито, ще плащат 50% от дължимата такса. Зам. кметът Сашка Въчкова е пресметнала, че тези мерки ще доведат до намаление на приходите от порядъка на 130-150 000 лв. Гласуваните антикризисни мерки заради коронавируса вероятно ще наложат промени в бюджет 2020 на община Банско, за да се компенсира намалението на приходите.

Съветниците одобриха Годишен план за младежта в община Банско. Изпълнението  на някои от заложените в него дейности ще се адаптира съобразно противоепидемичните мерки на държавно и местно ниво и обстановката в страната.

На заседанието беше приет годишния доклад за 2019 г. за изпълнение на Общинския план за развитие 2014-2020 г. В изказване пред съветниците, кметът Иван Кадев определи резултатите като задоволителни. Той посочи като причини за ниската си оценка степента на изпълнение на множество проекти, които са недовършени, прекратени или просрочени. Знакови обекти и инфарструктура  като ремонт на  сградите на поликлиниката и центъра за спешна медицинска помощ, изграждане на водохващания за Банско и Добринище, изработване на устройствени планове за селищните образувания, тренировъчни спортни терени,  монтиране на улично осветление, са някои от неизпълнените дейности, а те са определящи за развитието на община Банско, подчерта кметът. Според него е нужно да се направи подробен анализ на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на нарочна сесия.

Общинските съветници одобриха актуализация на наредбата за условията за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в общински жилища. С нея се цели коректно и законосъобразно разпореждане с общинска собственост.

По предложение на председателя на ОбС Банско Димитър Русков беше одобрена промяна в правилника на съвета, съгласно която ще бъдат избрани двама заместник-председателя на местния парламент.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *