Зам.-кметът Павлова: Само кметът може да иска оставката ми

Директорът на ДТ „Проф. Енчо Халачев“ Бранимир Митов и  културтрегерът Иван Кацарски поискаха оставката на зам.-кмета Василиса Павлова на сесия в Благоевград. Тогава Павлова обяви, че писмено ще даде своя отговор. Тя е категорична, че само кметът  на община Благоевград  Румен Томов може да поиска оставката й, ако сметне, че не се справя с възложените й отговорности, тъй като е назначена от него.

Ето и целия отговор:

На първо място, искам да изясня, че съм назначена  на длъжността заместник-кмет по Култура и хуманитарни дейности в община Благоевград, по предложение на.  По тази причина смятам, че той може да поиска моята оставка, ако сметне, че не се справям с възложените ми отговорности. Що се касае до позициите, които заявиха г-н Бранимир Митов и г-н Иван Кацарски по време на сесията на ОбС – Благоевград на 29.05.20г., смятам, че те са продиктувани от това, че се промени по обективни причини, начинът на финансиране, от който и двамата са се възползвали през годините.

Прави впечатление, че при всяка критика срещу нашата политика има скрити финансови интереси. Някои хора възприемат община Благоевград като източник на лични облаги, а когато те бъдат преустановени, същите хора започват, да демонстрират непримиримост, която разбира се е широко „одобрявана“ от нашите предшественици в социалните мрежи. Когато тези хора говорят за изкуство и желание за развитие, будят уважение и предизвикват съчувствие. Не мога  да подмина факта, че тези същите хора обаче, под „съпровода“ на заинтересовани леят жлъч и злоба, обиждат откровено и низко, така както на никой човек на изкуството не му приляга. Точно по тази причина, няма как да те да бъдат коректив за оставката, на който и да е било.

Инж. Румен Томов, кмет на Община Благоевград се сблъска с изключително много проблеми, поемайки управлението на града, през 2019г. Ние, неговият екип, също се сблъскахме с много такива, от различно естество и характер, но няма да изброявам всички. Ще спомена един конкретен сектор, за който отговарям и е свързан с моята биография и име в обществото – направление ,,Култура“.

Те са отговаряли за провеждането на емблематичните културни събития за Благоевград –  ,,Франкофоли“, ,,БГ Радио“, ,,Тара-ра-бумбия“, ,,Блуз и Джаз фестивал“, ,,Джумая  Стейдж Фестивал“, Театрално-танцов фестивал ,,Талантино“. Сегашното ръководство никога не е имало намерение да закрива изброените събития, напротив имахме желание да ги развиваме. Оказа се, че част от тези фестивали – ,,Франкофоли, Джумая  Стейдж Фестивал, Театрално-танцов фестивал ,,Талантино“, организирани от Община Благоевград години наред са с частен характер.

Театрално-танцов фестивал ,,Талантино“, осъществяван от Община Благоевград, от самото му създаване – 2013г. до 2019г., е частен, с авторски права. Средствата, отпускани през годините за този фестивал от 3 500лв. – първата година стигат до 5 000лв, а в последните години до – 7 000лв. Разбира се Фестивалът има подизпълнител и това не е тайна, че в конкретния случай, това е частният театър на Бранимир Митов – БМТ ЕООД, със сменено име от 2015г. – ДТ ,,Проф. Енчо Халачев“. Като подизпълнител финансовите средства получени от Общината са за организирането на този фестивал. Това не прави фирмата подизпълнител, притежател на авторски права. Напротив, Община Благоевград може да възлага организирането на ,,Талантино“ на различни подизпълнители, което е въпрос на преценка.

На представянето на културния календар на Общината, на пресконференция споменах за заложените събития в Културния календар за 2019- 2020г. Там беше заложен и фестивал ,,Талантино“. От момента на обявяване, че община Благоевград е заложила в културната си програма този фестивал, г-н Митов обяви, че „никой не е искал разрешение и не го е питал“. Той държал авторски права над Фестивала и пр. Започнаха словесни медийни атаки, клипове, интервюта и нападки. Трябва да отбележа, че този човек никога и по никакъв начин не е искал среща с мен. Напротив! Отправяше всякакви заплахи, че този фестивал няма да се състои, и че той щял сам да го осъществи и т.н. Само ще спомена, че г-н Митов е подал само молба за патентоване на името на фестивала в Патентното ведомство към Министерство на културата, през 2020г., което не включва и авторското право над него.

Не бях виждала този човек, освен чрез медиите до момента, в който той поиска среща с мен – на 18 май 2020г., твърдо решен, че ще иска безплатен общински терен за реализиране на представленията на частния театър, с платен вход.

Ще напомня, че повечето събития, които се правеха в града, по време на предишното управление, бяха със столични фирми и творци. Местните школи, дейци и фирми бяха изолирани или се ползваха за ,,пълнеж“. Позволявам си да използвам тази толкова неприятна дума, защото местните културни творци са включвани в събитията като ,,подгряващи“, но това едва ли им е било плащано. Хонорари са получавали едни и същи личности, като Бранимир Митов и други приближени на ръководството, които са били ангажирани в коледна програма, като водещи в различни събития, като озвучители на събития, сега имащи претенции, че са правили всичко безплатно и държат авторски права.  Ще попитам: като г-н Митов е правил озвучаването на детския футболен турнир, това означава ли, че държи авторски права и върху него?

Има документална следа за всичките изплатени хонорари. Сумите, получени от Бранимир Митов са в размер на 8 950лв. В публикация на в-к Струма от 18.02.20г. същият господин, в интервю споделя, че за да ползва залата на Кукления театър Благоевград, намираща се в Младежкия дом, той е ,,имал устна договорка с Камбитов, да оказва безвъзмездна помощ, по всяко време и за всякакви общински събития.“ Тук въпросът е защо тогава Общината му плаща за общинските събития? Кои общински събития е направил безплатно? За водещ на 5 октомври – 400 лв., за Дядо Коледа – 400 лв., за осветление и озвучаване на ,,Приказния разказвач“ – 600 лв., озвучаване на футболния турнир –  700 лв. Паралелно има преводи за ,,авторския“ театрален фестивал ,,Талантино“- на стойност 7 500 лв. Трябва да спомена, че таксата участие в този фестивал е 10 лв. на дете. Фестивалът по думите на Митов е довеждал в Благоевград над 400 деца, т.е. сметката показва, че заплащайки такса участие, в Школата  са постъпвали допълнително още около 4 000лв. Казвам постъпвали, защото Общината му е давала възможността да усвои и тези пари, за по-добра реализация на фестивала. Имаме една сума, отпусната за организация и още една сума за по-добро обезпечаване на театралния фестивал! Кое по-точно превръща г-н Митов във фактор и съдържател на авторски права, след като финансовото обезпечаване на фестивала е изцяло от Община Благоевград!? Нямало е и наем на залата, в която се е провеждало събитието, защото Общината и е подсигурявала и това безвъзмездно!

В този ред на мисли на изброените и направени плащания към БМТ ЕООД за 2019г., същият дължи на Куклен театър Благоевград суми за потреблението на ток, в размер на: 190 лв. за м. октомври  2019г., според устните договорки с предишното ръководство, вписани в доклад на г-жа Кунгелова, директор на Куклен театър Благоевград.

В публичните сметки, които направи г-н Митов, за разхода за едно представление, което възлиза на 500 лв., включвайки наема от Общината и как този наем ще се поеме от Театралната школа, която е от 3 групи по 10-15 деца, ще уточня следното:

Ако в Школата се обучават 10 деца в група, а той има 3 групи, каква месечна такса заплащат? Безплатна ли е Школата по принцип? Всички знаем, че децата заплащат месечна такса в размер на 50 лв. за обучение по актьорско майсторство т.е. 30 деца, плащащи по 50 лв., е

1 500лв. на месец, като приход за Школата. Редно ли е ръководителят на една школа да не може да покрие нито един разход или да не иска да има разход? И възникват още въпроси: Репетициите на г-н Митов се провеждат в залата на Военен клуб Благоевград, където той заплаща наем. Какъв е наемът във Военния клуб, или и там е безплатно?

Можехме да постигнем консенсус с г-н Митов, ако имаше съответно желание за диалог от негова страна, но никъде в неговите изявления няма и дума за съвместна работа с Община Благоевград! Нападките и сметките, които прави публично не кореспондират с добрия тон и истинност на фактите. Имаше само заплахи и нападки, които приканват към задължения, оставки или ощетяване на театъра  му. Така лансираните от него ,,устни договорки с г-н Камбитов и г-жа Шопова“, толкова дълги години, защо не са довели до официални договорни взаимоотношения? Защо за толкова години са останали на ниво ,,устни“? Може би защото общинската Наредба, която цитира господина не позволява?!

Относно ,,Джумая Стейдж Фестивал“, организиран отново от Община Благоевград, с подизпълнител и организатор – Иван Кацарски, има отпусната сума за 20 000лв. от фонд Култура за 2019г. Той имаше намерение да организира този фестивал и през 2020г., като в писмо до Общината искаше предоставяне на общински площи, реклама на събитието, поставяне на мобилни обекти за продажба на храни и напитки и места за осъществяване на търговия, охрана, химически тоалетни, ток, почистване и извозване на отпадъци. За 2019г горепосоченото е било съпътствано и от сума – 20 000лв., която Общината е дала, а за 2020г не е планирана като разход в бюджета за културно събитие. По повод изявлението на г-н Кацарски и поставения въпрос в писмата му за таксите за открити площи, в размер на 3,60 лв. кв./м. и критерия, по който биват избирани събитията, мога да отговоря, че в Наредбата, за общинските наеми, е посочено, че става дума за търговски обекти и т.н. В писмото за провеждането на Джумая Стейдж Фестивал има ясно и конкретно искане – поставяне на мобилни обекти за продажба на храни и напитки и места за осъществяване на търговия. Освен това общинските терени не са в моя ресор и това би следвало да го знаят.

За останалите фестивали – ,,Тара-ра-бумбия“, ,,Блуз и Джаз фестивал“, мога да кажа, че не са закрити. Гражданските договори, сключени между община Благоевград и съветниците, и селекторите на споменатите фестивали, са прекратени. На мнение съм, че организацията на културните събития трябва да се поема от експертите, назначени в Културата и съответните компетентни лица в културните институти. Отделен е въпросът защо направление Култура при предишното ръководство е бил изолирано в организацията на Фестивалите, а е било необходимо да бъдат назначавани на граждански договори, и то за не малки суми на месец- целогодишно, външни експерти, като г-жа Л. Бучинска и г-жа В. Бумбарова. Тогава се обезсмисля ролята на цялото направление Култура. Оставя висящ и отговора на въпроса – защо за организацията на Театралния фестивал ,,Тара-ра – бумбия“ не е използван капацитета на ДТ ,,Никола Вапцаров“ за организация и селекция, а единствено е използвана залата им? Ангажирайки залата на театъра, се блокира за определен период от време възможността им да реализират собствената си продукция и да усвоят определени средства. Тук отново са назначавани външни, самопровъзгласили се културтрегери и експерти. Нима те разбират повече от един директор и артисти в театъра? Защо хората, компетентни в определена област, биват изтикани на заден план, за да бъдат назначавани други, които имат недоказан авторитет? Изобщо защо капацитетът на хората, занимаващи се с култура в Благоевград е подценяван дълги години?

Искам да обърна специално внимание на емблематичното културно събитие за Благоевград –  ,,Франкофоли“. Оказа се, че фестивалът, организиран от Община Благоевград години наред, вече има авторски права, с частен характер и интереси. Искам да напомня, че Фестивал ,,Франкофоли“ се оказа събитие с частен интерес, което е струвало на благоевградчани 1 700 000лв. за 2019г., платено от средствата на Общината, но с едноличен генерален директор, държащ авторски права и патент. Защо тогава едноличният съдържател на фестивала разходва общински и държавни средства? Същият този Директор на Франкофоли  Благоевград има претенции и лични договорки с друга страна, в лицето на Жерар Понт за изместването на фестивала в София през 2020г., но вече  с вход  между 90 – 130лв., а не безплатен, както беше през годините в Благоевград. Може би, защото Софийска община не е поела пълното му обезпечаване, тъй като е с частен характер. Фактурите, с които разполага Общината се припокриват, а сумите не са никак малко. Искам да отбележа, че всички услуги, ползвани за осъществяването на това събитие, са на фирми извън Благоевград.

Г-н Кацарски спомена, че фестивал ,,Милениум“, който планира Общината ще се осъществи от софийски промоутър, та дори и кетъринга щял да бъде софийски. Искам да попитам:  г-н Кацарски, фестивал ,,Франкофоли“ от кои благоевградски фирми се осъществи или само разходваните средства са благоевградски.? Коя местна фирма беше облагодетелствана по време на тези грандиозни събития? Съдбата на Фестивал ,,Франкофоли“  се реши от предишното ръководство, което ,,милееше за Благоевград“. Предполагам помните!

Като зам.кмет по култура и хуманитарни дейности в община Благоевград ще следвам ясна и конкретна културна политика. Желанието ми е да работим с всички, които имат желание и разбира се творчески продукт, който могат да реализират. Общината е отворена към всички и всеки. За празника – 24 май, за 3 дни бяха организирани два прекрасни концерта, с участието на повечето културни институции, местни школи и разбира се – Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Всяка школа получи хонорар за своето участие в концерта. Същата практика ще бъде и за 1-ви юни. Всяка школа ще получи хонорар, защото всеки труд се заплаща!

Такава ще бъде нашата открита политика, без разлика между местните и външните изпълнители, без разлика между общински, държавни и частни школи.

Най-отговорно заявявам, че в културните събития ще бъде ангажиран местния потенциал. Имаме огромното желание да работим за Благоевград. Редно е всички, които имат претенции, да помислят преди всичко за благото на града ни.

Дълго време културата в града беше заслуга на външни експерти и творци. Време е да си я върнем!

Относно откритите сцени за културни мероприятия, общината е подсигурила няколко терена, на които могат да се използват за целта: амфитеатралното пространство между Младежкия дом и Музея, пред зала ,,22-ри септември“, пред зала ,,Яворов“, дворът на МУЦТПО, площадното пространство пред хотел ,,Ален мак“. Но наредбата, която цитираха г-н Митов и        г-н Кацарски е определена и гласувана от ОБС Благоевград и трябва да се спазва.

В афиша за 1-ви юни ДТ ,,Н. Вапцаров“ ще играе на открито – в двора на две училища, без да плащат наем на общината, а общината им плаща откупка за двете представления. Това, че г-н Митов иска открито пространство за игра, но безплатно, може да направи конкретни предложения към общинската администрация, които да се обсъдят и да се предложат за промяна на Наредбата. Ние от наша страна ще правим всичко необходимо да помагаме на артистите и творците и сме отворени към предложения.

Обявеният фестивал ,,Милениум“ е чрез обществена поръчка, за да има повече прозрачност в избора на изпълнител. При предишното ръководство дружеството ,,Благоевград фест“ еднолично определяше фирмите и изпълнителите, еднолично разпределяше пари и сключваше договори. Тази практика е премахната. Сега Община Благоевград иска прозрачност и точни критерии. И не е вярно, че критериите, зададени за фестивала ограничават благоевградските фирми. В тази обществена поръчка има и местен кандидат. И както виждате културните събития, които се провеждат в Благоевград са изцяло обезпечени от местни фирми, без външно участие, освен Румен Угрински, който е роден и израснал в Благоевград и Стефан Вълдобрев.

Отново заявявам, няма да върна никой, който има идеи и творчески намерения. Община Благоевград насърчава и  търси културен диалог. Ние ще подкрепим всеки, който иска да работи ,,за“ и ,,в“ Благоевград!

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *