Дербито Благоевград – Симитли вече и на терен по боча

В Симитли ще бъде изграден първият в региона постоянен терен за игра на „боча“. Играта е малко позната у нас, забавна е за всички, но е изключително полезна за хора с физически затруднения. „БГ Региони“ ООД изпълняват социален проект, дейностите на който са насочени изцяло към разнообразяване и осмисляне на ежедневието на хората с психични разстройства и интелектуални затруднения и така се разширяват възможностите за социалното им включване. Потребители на допълнителната грижа и разнообразие в ежедневието  са хората от Защитено жилище и Центъра за настаняване от семеен тип в Благоевград и Симитли.

Проект „Нови умения и социално включване“ се изпълнява от „БГ Региони“ ООД по Договор № BG05M9OP001-2.082-0003-C01 с  финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси““(2014-2020) , процедура BG05M9OP001-2.082 – Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения. Партньори по проекта са Сдружение Търговско-промишлена палата –Благоевград и Сдружение „Асоциация за професионално обучение и развитие ЛОГОС“, териториалният обхват на проекта са общините Симитли и Благоевград.

Дейностите по проекта са насочени изцяло към социалното включване на лицата от целевите групи, включително чрез активности и спорт. По график през седмицата потребителите на социални услуги ще посещават различни ателиета. По изкуство и музика, по спорт и работно ателие по екология.

По проекта потребителите на социални услуги ще тренират боча. Играта е малко позната у нас, изключително полезна при хората с физически затруднения и забава в развитието. Боча тества мускулния контрол и точността, а играчите хвърлят, ритат или търкалят топка по цел. Специалистите определят играта като много добра терапия, успява да активизира хората с увреждания, подобрява качеството им на живот и помага за приобщаването им. Възможно е да се играе и от хора в инвалидни колички. Играта е особено популярна сред хората с много тежки физически увреждания. Играта е включена като дисциплина и в параолимпийските игри. В Симитли ще бъде изграден терен за боча, като ще бъдат и закупени комплекти за играта. Потребителите на социални услуги в Симитли ще бъдат тренирани от специалист, предвидено е дори и турнир по боча с хора от социални центрове в Благоевград, които също ще бъдат обхванати от услугите по проекта. И тъй като идеята на проект „Нови умения и социално включване“ е социално включване, подкрепа, доброволчество – предвидено е и създаването на клуб на привържениците по „боча“.

В работното ателие по екология в двора на социалните центрове ще бъдат създадени зелени пространства, които ще бъдат композирани от ландшафтен архитект. Идеята е хората в социалните центрове активно да участват в създаването на зелената среда, а след приключване на проекта и сами да грижат зелените и цветни пространства. Включително ще бъдат осигурени и компостери за затваряне на цикъла и ползването на биологични торове в грижата за градината.

За заниманията в ателието по изкуство и музика по проекта ще бъдат осигурявани материали за производство на продукти с добавена стойност, а с най-даровитите потребители ще бъде сформирана музикална група. За тях общината още от сега обещава да осигури сцена за изява на празници и тържества в Симитли.

Изпълнението на проекта предвижда да бъдат привлечени и нови партньори, включително сред бизнеса и спортната общост, като по този начин се  допринася за популяризиране на доброволчеството като визия, мисия и цел и се осигурява подкрепа за повече местни социални инициативи, насочени към включването в обществения живот на  лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, настанени в резидентни услуги, като алтернатива на социалното изключване. Продължителността на проекта е 18 месеца.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *