Първият сред равни, който се намести в главната роля

„Ще ни спрат тока и водата…“, „Събирам пари за заплати тея дни…“ – реплики на неслучайни хора. Неслучайни по пост, без да засягаме начина и пътя до този им пост. В главната роля – председателят на Общински съвет – Благоевград Андон Тодоров! Първият сред равни – законотворците в община Благоевград. Хората, които създават реда и правилата, по които да работи община Благоевград, като във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от община Благоевград и да работя за тяхното благоденствие“ (съгласно клетвата, положена от всеки народен избраник).

В редиците на колегите му общински съветници има брожение, че Тодоров еднолично изказва мнение от името на институцията Общински съвет, с което засяга авторитета на институцията Община Благоевград. А общината – това са гражданите. Мнението на колегите му съветници е мотивирано от яснотата им и принципните им познания за това кой и как осигурява заплатите на служителите в общинска администрация (а това е делегирана дейност и в никакъв случай не тегне на плещите на парламентарния председател), както и условията и реда за отсрочване и рестрикции с комуналните дружества. Но… Да допуснем, че може и да засяга авторитета на институцията, но балансира с представителност и в синхрон със заемания пост в редицата на първите в управлението на Благоевград. И никога не е видян с балтонче и изтъркани дънки сред обществото в служебната си роля.

Иначе този човек, който създаваше суматохи, сега диктува ред и правила. Той създаваше суматохи, но за него гласуваха 2 531 благоевградчани и сега диктува ред и правила. Даже и етичен кодекс е подготвен за приемане в пленарна зала. Нов, актуализиран, не този, който той самият категорично не зачиташе с поведението си като съветник в предишния мандат. Тогава поведението му бе такова, че не изчакваше ред, нито право на дума и реплика. Хич не му пукаше нито от председател, нито от охрана, сигурно и от колегите и от гражданите. Сега обаче правилата на председателствания от него общински съвет трябва да са ясни:

„ПОВЕДЕНИЕ НА СЪВЕТНИЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И В КОМИСИИТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Чл. 14. Общинският съветник е длъжен да заеме мястото си в залата до определения начален час на заседанието на съответната комисия, редовно или извънредно заседание на Общинския съвет.

(1)Общинските съветници се отнасят един към друг с взаимно уважение, учтивост и поведение,запазващо достойнството и неопетняващи името им.

(2) Общинският съветник няма право да прекъсва изказващия се оратор, като :

-взема думата, без да му е дадена от председателя на Общински съвет или от председателя на комисията .

-да отправя лични нападки, оскърбителни думи или заплахи, с които да се опетнява името, авторитета и доброто име на негов колега или на изказващ се гражданин по време на самото заседание на общински съвет, така и непосредствено преди и след приключването на заседанието

(3) Критики, възникнали несъгласия и спорове се решават с цивилизовани методи в открито общуване,без отправяне на лични нападки, непристойни думи или заплахи.

(4) Общинският съветник трябва да има поведение, което не само с думи, но и с конклудентни действия трябва да бъде уважително и да не нарушава общоприетите норми за поведение.

Чл. 15. Общинският съветник няма право да прекъсва изказващия се оратор, да взема думата, без да е дадена от председателя, да отправя лични нападки, оскърбителни думи или заплахи, да разгласява данни, отнасящи се до личния живот и увреждащи доброто име на гражданите, да има непристойно поведение и да нарушава реда в залата.

Чл. 16. Общинският съветник няма право съзнателно и преднамерено да подтиква или принуждава когото и да било от колегите си към нарушаване на настоящия Eтичен кодекс или Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.“

* от ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД, без да е нанасяна корекция на правопис и пунктуация.

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *