Над 20 000 безработни в Пиринско, само в Благоевград са над 3 300

20 944 безработни са регистрирани през май в бюрата по труда от Благоевградска област. В сравнение с аналогичния период на миналата година безработните са с 4,8 % повече.

Равнището на регистрираната безработица през месец май, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните 151 333 лица установени при преброяване 2011г. за областта е 13,7%. В сравнение с аналогичния момент на предходната година се наблюдава ръст с 4,8 процентни пункта, като стойността на показателя през месец май 2019г. е 8,9%, уточни директорът на Дирекция Регионална служба по заетостта Станислава Поповска.

На територията на Община Благоевград регистрираните безработни към 31.05.2020 г. са 3 338, при равнище на безработица 8.6 %. В сравнение с аналогичния период на предходната година се наблюдава увеличение на броя на регистрираните безработни лица с 1 329 лица.

1 713 безработни са постъпили на работа през миналия месец. 1 267 са започнали работа с посредничеството на бюрата по труда от областта. На заявените 1 091 свободни работни места на първичния трудов пазар, от които 1 003 са заявени работни места от работодатели от частния сектор, трудовите посредници са осигурили заетост на 1 164 лица. Продължава тенденцията най-много от заявените свободни работни места да са в сферата на преработващата промишленост – 485, хотелиерство и ресторантьорство – 353, търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети- 86,  строителство -46,  държавно управление – 18, селско, горско и рибно стопанство – 13 и други отрасли. По програми през месеца са заявени 52 работни места.

През  май 2020г. на територията на област Благоевград са работили 426 лица от тях: по програми 330 и по мерки за заетост и обучение са работили 96.

 

 

 

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *