6 водоема и 10 км горски пътища за борба с пожарите в Кресна и Симитли

За борба с горските пожари в районите на Кресна и Симитли ще бъдат изградени 6 водоема и 10 километра трайни горски пътища до тях. Стойността на инвестицията е 2 887 743 лв.

Югозападното държавно предприятие подписа договор с ДФ „Земеделие” за изпълнението на проект по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития” от Програмата за развитие на селските райони. Проектът ще бъде реализиран на територията на държавните горски стопанства в Кресна и Симитли с цел превенция и бърза реакция при горски пожари.

Предвидено е изграждането на общо 6 водоема с прилежащи площадки за  зареждане на противопожарната техника, разположени в землищата на Кресна и селата Горна Брезница, Влахи, Долно Осеново, Мечкул и Сухострел. Водоизточниците ще се пълнят еднократно с вода от близките дерета от повърхностни и прииждащи води през пролетния сезон. Едновременно с това ще бъдат изградени и 10 км трайни горски пътища за борба с горските пожари и обслужване на новоизградените водоизточници.

Безвъзмездната финансова помощ е в максимален размер и представлява 100% от стойността на одобрените и предстоящи строителни дейности. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *