Общинските приходи в Гоце Делчев изпълнени на 109.61 %

Общинските приходи за 2019 година в Гоце Делчев са изпълнени на 109.61 %, като при първоначален план от 11 800 000 лв., изпълнението е 12 934 617 лева. Това стана ясно на публично обсъждане на отчета на бюджета на община Гоце Делчев за 2019 г., което се проведе днес.

Анализирайки плановите данни от имуществени и други местни данъци се вижда, че при план 2 040 000 лв. за отчетния период са събрани 2 063 845 лв., или 101,16 % спрямо първоначалния план.

Изпълнението на общинските такси е 97,77 %, или при план 2 739 466 лева, изпълнението е 2 678 483 лева.

Държавните приходи към 31.12.2019 г. възлизат на 21 295 861 лева, при първоначален план от 19 649 760 лв. или 108,37 % изпълнение спрямо плана.

В течение на годината, освен тези приходи като допълнение се включват и средства с целево предназначение, които са допълнение към приходната част на общинския бюджет. Те са в размер на 519 278 лв., като от тях 112 921 лева са средства за компенсации за пътувания по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт; 371 257 лв. за компенсиране на транспорт на деца и ученици от Закона за предучилищното и училищното образование ; 33 866 лв. субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и 1 234 лв. за служители ползващи право на безплатен превоз по Закона за Министерство на вътрешните работи.

Освен това са получени още 2 112 лв. за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища с население до 500 жители за цялата година. Също така 601 440 лв. са осигурени за: изграждане на подпорна стена на ул. „Неофит Бозвели“ в гр. Гоце Делчев – 325 264 лв. и за укрепване на подпорни стени на улица в с. Делчево – 276 176 лв. Средствата в размер на 750 000 лв. са за реконструкция, рехабилитация и ремонт на улици в селата Брезница, Корница, Лъжница и Буково.

Към тях се прибавят и получените 385 816 лв. за изграждане на подпорна стена на улица за укрепване на двата бряга на р. Делчовска в гр. Гоце Делчев. Получените допълнително трансфери в размер на 1 535 234 лв. са средства осигуряващи изпълнението на проектите “Личен асистент“ и „Домашен помощник“ – 463 804 лв., „Обществена трапезария“ – 72 210 лв. от Министерство на труда и социалната политика; за изборите от Областна администрация – 192 730 лв.

За изграждане на резервоар за питейни води в с. Лъжница – 408 976 лв.. Също така средства по проектите „От социални помощи към осигуряване на заетост”, “Старт в кариерата”, „Помощ при пенсиониране“ общо за тях – 252 637 лв. и други.

Фактически постъпилите средства по сметката на общината за 2019 г. с натрупване са в размер на 34 230 478 лева.

 

 

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *