За какво се жалим в Инспекцията по труда в Пиринско след отпускане на мерките?

Неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения, невръчени документи  при прекратяване на трудовото правоотношение, работа без трудови договори, неизплатени командировъчни на шофьорите в отрасъл „Транспорт“. За това сигнализираха граждани през юни в дирекция Инспекция по труда в Благоевград, каза за Агенция БГ директорът на Инспекция по труда Славянка Симитчийска.

През юни инспекторите са извършили 172 проверки по спазване разпоредбите на трудовото законодателство.

От 32 сигнала,  27 са сигналите от граждани. По време на проверките са констатирани 574 нарушения, от които 381 броя са свързани с нарушения на здравословните и безопасни условия на труд, а именно: нарушения свързани с организацията на обученията и инструктажите, липса на актуални ел.измервания, липса на измервания на факторите на работната среда, липса на осигурени лични предпазни средства и др.

Нарушенията, свързани с трудовите правоотношения са 193.  Те са за работа над законоустановеното работно време , неосигурени почивки, отпуски, неизплатени трудови възнаграждения. 5-има са  полагали труд без сключен писмен трудов договор и регистриран в ТД на НАП.

За отстраняване на констатираните нарушения са дадени 565  задължителни за изпълнение предписания. Издадено е 1 постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение и 1 акт за спиране на скеле на строителен обект.

60 непълнолетни са  искали да бъдат назначени на работа. на лица, като са дадени 59  разрешения. За 2019 г. техният брой е бил 77.

19 акта са съставени за установяване на административни нарушения. От тях 17 са за нарушения на нормите на Кодекса на труда. Два са за допуснати нарушения на законодателството, свързано с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. От общия брой съставени актове 3 са за създаване на пречки на контролен орган, като не се представят изисканите документи от Инспекцията по труда.

 

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *