Проект помага за екологичната бизнес култура на земеделци и селскостопани

Проект „Подобряване на управлението на околната среда в младежки малки и средни предприятия“ реализира дейности по изграждане на екологична бизнес култура.

Проектът е трансграничен и обхваща най-продуктивните в селскостопанската област територии в България и Гърция.

Всички дейности по проекта с акроним EnvironmentYou ИНВАЙЪРМЪНТЮ са насочени към преход за бизнес операции от бизнес подход „само за печалба“ към процес на опазване и обогатяване на ресурсите на околната среда. Този подход ще осигури екологичния капитал на района, но също така ще създаде твърди основи за силен, но най-важно, устойчив икономически растеж. Обща цел е да се култивира екологично чиста бизнес култура на младите хора в междурегионалния регион, като се съсредоточи върху тези, които работят с почва и вода и по-специално върху тези, които са в близост или са в районите на Натура.

За изпълнението на проекта си партнират Гръцки национален младежки съвет, Аграрен Университет- Пловдив, Фонд за регионално развитие на Централна Македония, Сдружение Младежки Форум 21, Еврорегион Нестос – Места, Регионален център за професионално обучение към ТПП-Благоевград и Сдружение за регионално социално и икономическо развитие-Хасково.

Периодът на изпълнение е до 30.юни 2021 година.

Проектът е на стойност 1 332 043 евро, финансиран по договор №  B2.6d.11/01.07.2019. Съфинансира се от Европейския фонд за регионално развитие по Втора покана на ПОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *