Жалим се от казани за ракия, паркирани стари коли и още:

Няколко сигнала и жалби изстреляха екоинспектори от Регионална инспекция по околна среда и водите  на проверки през юли.

Един от сигналите е за нерегламентирано замърсяване със строителни отпадъци от дейността на „Стонас груп“ с. Първомай, община Петрич. При извършената проверка на дружеството е установено, че същото извършва транспортиране на строителни отпадъци без наличие на документ, издаден по реда на закона и депонира тези отпадъци без да е провело процедура. Във връзка с констатираните нарушения са дадени предписания.

Във връзка с получен сигнал на 16 юли за замърсяване на р. Благоевградска Бистрица е извършена проверка съвместно с Басейнова дирекция в участъка на реката при Младежки дом. Обходен е участък от реката при Младежки дом и в района на парк „Бачиново“. Не е установено наличие на умряла риба. По време на проверката е извършено пробовземане от Регионална лаборатория-Благоевград. Замерени са характеристики на място, които са в границите на допустимите норми. Всички показатели са в норма.

От Разлог пък е получен сигнал за извършване на дейност по изкупуване и препродажба на стари автомобили. При проверката се констатира, че до улицата, на тревната площ пред имота са паркирани 4 автомобила, за три от които собственикът на цитирания имот представя документи. Пред имотите в съседство до него също се констатира наличие на паркирали автомобили, някои от които без регистрационни номера. Предстои изясняване собствеността на тези автомобили с цел установяване основателността на подадения сигнал.

Казан за ракия в Сандански също е обект на проверка по жалба за пушек и изгаряне на отпадъци.  Обектът за дестилиране (производство на етилов алкохол от грозде и плодове) е разположен до жилищна сграда. В помещението са разположени три броя казани с вместимости 200 л, 250 л и 300 л. Всеки казан е със самостоятелно изпускащо устройство (комин). Комините са с височина около 1.5 м над покривната конструкция на сградата, което се равнява на нивото на трети жилищен етаж на кооперацията, която обитават жалбоподателите. Като гориво за казаните се ползват дърва, като всеки клиент си ги доставя. При проверката не е установено наличие на отпадъци, които да се изгарят. Дадено е предписание за издигане на комините на височина, отговаряща на изискванията на наредбата.

От Районна прокуратура-Благоевград е извършена проверка на АМ „Струма“ Лот 3.1. Благоевград-Крупник. При проверката е констатирано струпване на фрезован асфалт край с. Бело поле. Предстои изясняване на собственика на отпадъка.

През месец месец юли са съставени 3 акта.

„ГРОМА ХОЛД” с. Бело поле е глобена  за нарушение на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за „Добив на строителни материали – гнайси за трошен камък за пътни настилки от находище „Бучака.

Община Петрич е глобена за нарушение на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие. Не е уведомила на най-ранен етап на РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение, включващо дейности за поставяне/монтиране на зарядна станция за електромобили в с. Старчево.

„Феникс Неврокоп“ Гоце Делчев е санкционирана за пропуски във водената отчетност.

 

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *