Следят климатичните промени в горите със сателитни данни

Взимат мерки за климатичните промени в горите с проект за 2 000 000 лв. в Югозападното държавно предприятие.

Оказва се, че най-уязвими към засушаването на климата и зачестяващите природни нарушения са иглолистните култури, към които ще са насочени усилията на ЮЗДП. В рамките на проекта ще бъдат реализирани пилотно 3 основни мерки за адаптация на горите към климатичните промени.

Първата мярка включва разработването на система за ежемесечен мониторинг на процесите в горите на ЮЗДП чрез сателитни данни, което да позволи бърза реакция за ограничаване на щетите върху горите и биоразнообразието в резултат на повреди от биотични и абиотични фактори. Втората мярка е насочена към създаване на семепроизводствени градини от сухоустойчиви дървесни видове и тестови залесявания в най-южните части на предприятието – Гоце Делчев, Сандански и Петрич.

Целта е да бъдат открити най-подходящите видове за повишаване устойчивостта на горите в най-уязвимите територии към променящите се климатични условия. Като част от третата мярка се предвижда закупуване на модерна техника и тестово прилагане на различни методи за бърза и рентабилна трансформация на иглолистните култури в по-устойчиви насаждения. Тя ще бъде приложена в ДЛС „Витошко-Студена” и в горските стопанства в Радомир, Невестино и Кюстендил.

Общият бюджет на дейностите, които ще изпълнява ЮЗДП през следващите 7 години, са за близо 2 000 000 лв., като над 55% от тях се осигуряват от ЕК.

 

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *