В един ден наложиха и отмениха санкция на Рубин, димните газове били светли

Директорът на Регионалната инспекция по околна среда и водите наложи текуща месечна санкция на „Рубин 08” ООД в Благоевград. Санкцията е от 23 септември и е в размер на 479  лв./месец и е  за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух с „прах“ и „въглероден оксид“. Проведени са контролни измервания от изпускащо устройство (комин) след котел, изгарящ биомаса (слънчогледови люспи) с номинална топлинна мощност 2.8 MW, към инсталация за производство на електрическа енергия  в Първа промишлена зона. Резултатите от проведените контролни измервания са представени в РИОСВ – Благоевград от Централна лаборатория в София.

В същия ден, 23.09.2020 г. на Рубин 08” ООД,  Благоевград, е отменена текуща месечна санкция, сочат в месечния отчет от инспекцията. И  каква е причината? Поради увеличаване на замърсяване на атмосферния въздух с прах и въглероден оксид над допустимите норми при работа на котел тип, изгарящ биомаса (слънчогледови люспи) с номинална топлинна мощност 2.8 MW, към инсталация за производство на електрическа енергия, находяща се в гр. Благоевград, Първа промишлена зона, в сравнение с проведени предходни собствени периодични измервания през 2018 г.

Стотици жалби има вече срещу тровещия Благоевград комин, но нарушения в повечето случаи няма. Такъв е и последният случай,  посочен в отчета на РИОСВ.  На 04.09.2020 г. в часовия интервал от 20:10 ч. до 20:40 ч. във връзка с постъпил сигнал, на „зелен телефон“ в МОСВ от жител на Благоевград, за замърсяване на атмосферния въздух – изпускане на пушек и миризми предимно във вечерните часове от БИО ТЕЦ Рубин, е извършен обход на промишлената зона около инсталацията за производство на електрическа енергия, експлоатирана от „Рубин 08“ ООД, гр. Благоевград. И резултатът? При извършената проверка не е установено наличие на неприятни миризми в района около инсталацията и изпусканите от комина димни газове са светли.

С 94 лв./месец пък е глобена фирма  „Калър Бокс“ ЕООД за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух с „прахообразни вещества“, въз основа на проведени контролни измервания от две изпускащи устройства  след барабанна ротационна сушилня с директен контакт и изпускащо устройство К2 (въздуховод) след чукова мелница за смилане на изсушения дървесен чипс, към инсталация за производство на пелети.

През септември 2020 г. е издадено 1 едно наказателно постановление от инспекцията. То е в размер на 2 000 лв. и е за  „ФЕНИКС-НЕВРОКОП“ ООД, гр. Гоце Делчев, за неводене на отчетност на отпадъците по реда на ЗУО във връзка с притежавано от дружеството Разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци.

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *