Мислиха за социалните мрежи като инструмент за провеждане на социални политики

Възможностите на социалните мрежи за допринасяне засилването на социалната отговорност и влиянието върху обществото за позитивно оценяване на възможностите на хората с увреждания бяха дискутирани на форум в Благоевград. Работодатели, неправителствени организации, представители на съсловни организации и експерти по социални политики дискутираха силата на социалните мрежи в провеждането на социални политики и обърнаха специално внимание на значимостта на хората с увреждания за бизнеса и производството.

При спазване на всички противоепидемични правила беше проведена работна среща с представители на бизнеса, общество, работодатели, неправителствени организации и други заинтересовани страни. По време на срещата бяха обсъдени нормативните документи, касаещи социалното предприемачество, ползите за предприятията от въвеждането на  социалната политика. По-мащабно бяха обсъдени добри практики от света и Европа, които някои от участниците са срещали и опознали лично. Това даде повод за обсъждане и генериране на нови идеи за социално предприемачество в България.

Форумът се реализира в рамките на дейност 6 „Информационни кампании за информиране на работодателите и обществото за възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля за обществеността“ по проект  „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“, договор  № BG05M9OP001-2.032-0068-C01,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *