Кои фирми глобиха екоинспекторите

10 акта  съставиха екоинспекторите от Регионална инспекция по околна среда и водите през миналия месец, съобщиха от институцията.

„Виа Кънстракшън“ е получила акт за нарушение на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие – превърнала в пасище по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Нова Ловча, общ. Хаджидимово, област Благоевград, в обработваема земя в нарушение на забраната за залесяване на ливади, пасища и мери.

„ВИВАТО 2016“ Пловдив (вносител на дървени въглища) е нарушила разпоредбата от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Три фирми са нарушили Закона за чистотата на атмосферния въздух. Акт получава  „БИЛЯНА НИТУЕЪР“ EООД, гр. Петрич (предприятие за производство на трикотажни изделия),   „ВИНАРСКА ИЗБА ВИЛА МЕЛНИК“ ООД, с. Хърсово, общ. Сандански и „Зенит – 357” ЕООД, с. Елешница, общ. Разлог (Цех за първична обработка на дървесина и производство на пелети, находящ се в с. Елешница.

Акт получава и  кметът на община Якоруда  от Закона за управление на отпадъците, както и на кмета на община Хаджидимово.

Акт за „Екорепласт“ ЕООД, гр. София, площадка в с. Капатово, общ. Петрич, нарушена разпоредба на Закона за управление на отпадъците.

Две фирми са глобени по 2000 лева. Това са „БОНАНА“ ООД, гр. Петрич, за неводене на отчетност на отпадъците и  „ВРАНЕЩИЦА“ ЕООД, гр. Симитли, също за неводене на отчетност на отпадъците.

Директорът на РИОСВ – Благоевград, е наложил на „Грома Холд” ЕООД, с. Бело поле текуща месечна санкция за заустване на отпадъчни води в р. Струма от обект „ТМСИ и Асфалтова база“.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *