Повече европари в Пиринско

Над 1,3 млрд. лв. по всички европейски фондове са договорените средства за изпълнението на проекти на територията на Благоевградска област от началото на програмния период до месец ноември 2020 г. Данните бяха изложени по време на онлайн пресконференция на Областен информационен център – Благоевград. Сумата е със 167 292 108 лв. повече в сравнение с последния отчетен период през месец юли тази година.

Повече от половината от средствата са договорени за изграждането на АМ „Струма“ – за отсечката от  Благоевград до Крупник (ЛОТ 3.1), отсечката от Кресна до Сандански (ЛОТ 3.3) и тунел „Железница“.

Програмата за развитие на селските райони е предоставила най-крупните средства за развитие на по-малките общини в Пиринско. Бенефициентите по ПРСР в областта са 608, а БФП възлиза на 208 190 941 лв.

Почти 136 млн. лв. от тези средства са за изпълнение на инвестиционни мерки. Със средствата са реконструирани и рехабилитирани улици и тротоари в населените места, изградена и обновена е образователна, спортна и социална инфраструктура.

7 проекта на обща стойност 9 130 001лв. се изпълняват по подмерки за предтвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития. Проектите се изпълняват от общините Белица, Кресна и Симитли, както и от Регионална дирекция по горите Благоевград и Югозападно държавно предприятие.

Останалите две инвестиционни мерки – за инвестиции в земеделски стопанства и за преработка/маркетинг на селскостопански продукти, са за земеделския бизнес и хранително-вкусовата и преработвателна промишленост. Безвъзмездната финансова подкрепа за 23 предприятия и земеделски стопани от този сектор в област Благоевград възлиза на над 77 млн. лв.

346 земеделски стопани пък са получили стартова помощ за развитие на стопанствата си. През последните месеци, средства са насочени за преодоляване на последствията от Ковид-19 по 3 процедури, насочени към различните видове земеделски производители. Отделно от това, над 2 млн. лв. са инвестирани  за изпълнение на стратегиите на Местните инициативни групи.

ОП „Околна среда“ е втората след ПРСР, предоставила най-крупните средства за развитие на региона. Общо по програмата се изпълняват 11 проекта на стойност 113 879 486 лв.

По ОП „Региони в растеж“ в област Благоевград са договорени 108 002 306 лв. за изпълнението на 50 проекта. Бенефициенти на програмата са основно големите общини в областта – Благоевград, Гоце Делчев, Петрич, Разлог и Сандански. Те  изпълняват 48 проекта като средствата се инвестират в благоустрояване на градска среда, обновяване на многофамилни жилищни сгради и образователна инфраструктура, въвеждане на мерки за енергийна ефективност в редица обществени и административни сгради, изграждане на социална инфраструктура, реконструкция на улична мрежа и др.

Програмата за бизнеса – ОП „Иновации и конкурентоспособност“, в Благоевградска област инвестира близо 63 млн. лева за изпълнението на 1174 броя проекти като само за последните месеци са сключени по-голямата част от тези договори – това са договорите по процедурата за подпомагане на микро и малките предприятия за преодоляване на последствията от Ковид – 1059 договора на обща стойност 8 618 675 лв.

По ОП „Развитие на човешките ресурси“ на територията на Пиринско се изпълняват 173 проекта на обща стойност 37 471 864 лв.

Всички 14 общини в областта реализираха проекти по процедура „Независим живот“.

През последната година стартираха и първите интегрирани проекти, финансирани по повече от една Оперативна програма. 4 проекта на стойност 1 439 774 лв. прилагат интегрирани мерки по ОПРЧР и ОПНОИР за подобряване достъпа до образование на уязвими групи лица.

Програмата за морско дело и рибарство е най-малката Оперативна програма за периода 2014 – 2020  г. Едва 6 проекта на стойност 3 818 311 лв. се изпълняват в област Благоевград.

Самостоятелно, на територията на област Благоевград се изпълняват само 4 проекта на стойност 941 34 3лв. като всички са за образователна интеграция на уязвими групи в общините Белица, Гоце Делчев, Разлог, Сандански, Сатовча и Хаджидимово.

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *