Безплатни консултации с психолог, юрист, социално-здравен медиатор, социален работник и още:

На всеки се е случвало, поне веднъж в живота да се почувства в безизходица. Трудностите, които се стоварват върху нас всеки ден, могат да доведат до отчаяние. Ако се чувствате подтиснати, объркани, депресирани и усещате, че имате нужда от помощ, можете да се възползвате от безплатните консултации с психолог, който ще откриете в Център ,,Равни‘‘ в гр. Симитли.

Центърът разполага още и с юрист, социално-здравен медиатор, социален работник, педагог, трудотерапевт и  административен ръководител.

 Консултациите са напълно безплатни!

 Специалистите са на разположение по график на следния адрес: сградата на Община Симитли, етаж 4

 Консултациите се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки за намаляване разпространението на COVID 19!

 Проект: „Прилагане на мерки за социално – икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Симитли“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № BG05M9OP001-2.018-0010-C01

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *