Докторанти с благодарствено писмо до ръководството на ЮЗУ

Единадесет докторанти от Правно-историческия факултет, Факултета по изкуствата, Философския факултет, Филологическия факултет и Техническия факултет изпратиха благодарствено писмо до ръководството на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

„С настоящото писмо бихме искали да изразим удовлетворението си от това да сме докторанти в Югозападния университет „Неофит Рилски“ и в частност от обучението по английски език, което е задължително за нас. Курсът, който поради глобалния проблем, свързан с КОВИД-19, се проведе през септември и октомври 2020 г., надмина очакванията ни като получени знания и ценен опит. В условията на пандемия преподавателите от Катедрата по германистика и романистика, начело с ръководителя на катедрата доц. д-р Дафина Костадинова, гл. ас. д-р Яна Манова, гл. ас. д-р Мария Багашева, доц. д-р Яна Чанкова, гл. ас. д-р Мария Анастасова, гл. ас. д-р Зарина Маркова и гл. ас. д-р Елена Калъпсъзова, по много човешки и професионален начин бяха организирали и проведоха този курс“, се казва в писмото на докторантите.

„Преподавателският екип доказа, че е експертен не само по отношение на представянето на учебното съдържание, но и в чисто педагогически план. Професионалното отношение и подход са видими за всички ни. За това у нас се породи желание да продължим с надграждане на вече усвоената материя и евентуален втори курс по английски език.“, посочват още докторантите.

Станислав Павлов, Христина Вълчанова, Таня Лазарова, Анна Ризова, Василка Бранкова, Мария Чолакова, Джулия Йорданова, Анелия Станоева, Мариана Славова, Емилия Златкова и Явор Симов подчертават, че за тях е чест да бъдат докторанти в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

 

 

 

 1 Comment

  1. Аз бях докторант от Правно-историческия факултет, когато през 2018 г. посещавах курса по английски език. Обучението е на изключително високо ниво и е от много голяма полза за докторантите. Дори имах желание да посещавам часовете отново в по-високо ниво следващата година, въпреки че вече бях положил изпита. Изказвам своята благодарност за отдадеността и професионализма на преподавателите по английски език и преди всичко на гл. ас. д-р Мария Багашева и доц. Яна Чанкова. Дано да имат възможност да продължат да предават своите неизчерпаеми знания по английски език и на следващите поколения докторанти на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *