Ако имате проблеми в общуването с детето си…

Да общуваш с детето си може да се окаже трудност, с която не винаги можем да се справим сами. Ако имате проблеми в общуването с детето си, ако то не иска да посещава учебното си заведение, ако изпитва притеснения или страхове, ако забелязвате, че развитието му е забавено, то тогава, можете да се възползвате от безплатните консултации с психолог, педагог или социален работник, които ще откриете в Център ,,Равни‘‘, гр. Симитли.

Центърът разполага още и с юрист, социално-здравен медиатор, трудотерапевт и  административен ръководител.

 Консултациите са напълно безплатни!

 Специалистите са на разположение по график на следния адрес: сградата на Община Симитли, етаж 4

 Консултациите се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки за намаляване разпространението на COVID 19!

 Проект: „Прилагане на мерки за социално – икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Симитли“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № BG05M9OP001-2.018-0010-C01

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *