Решават за фотоволтаични централи в 13 училища

13 покривни конструкции на общински училища да  бъдат отдадени под наем за изграждане на фотоволтаични централи до 30 kW за производство на електрическа енергия. Това  е предложението на кмета на Община Благоевград инж. Румен  Томов, внесено за разглеждане в Общински съвет Благоевград.

Целта е повишаване на енергийната ефективност в публичната инфраструктура.

В тази връзка Община Благоевград желае да пристъпи към обновяване на съществуващата общинска образователна инфраструктура и въвеждане на енергоспестяващи мерки – всички училища да консумират електрическа енергия от изградени на покрива фотоволтаични инсталации. Очакват  постигане на нормативно определените параметри на средата за отопление и осветление – с това предложение се спестяват приблизително 50 % от разходите за електроенергия.

Оптимизиране на бюджетните разходи в резултат на постигнатите икономии на енергия от изпълнените енергоефективни мерки спрямо нормативно определените за предходни периоди;

В тази връзка бе направена проверка на покривните конструкции на всички общински училища с цел отдаване под наем на част от покривните им конструкции за изграждане на фотоволтаични централи до 30 kW за производство на електрическа енергия. Необходимата площ за изграждане на такъв тип инсталация, която всяко училище трябва да притежава, е между 200 кв.м и 250 кв.м.

След извършване на проверката бе установено, че всички тринадесет броя училища имат техническа възможност /изложение и площ/ за монтаж на  фотоволтаични централи до 30 kW.

В договора за отдаване под наем ще бъде предвидена клауза съгласно която след изтичане на 10 годишния срок на договора изградените фотоволтаични инсталации ще останат собственост на Община Благоевград.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *