Изслушват свидетели, вещи лица, страните с видеоконференции в съда

Окръжен съд в Благоевград ще може да използва видеоконферентна връзка по време на своите заседания, за да изслушва свидетелите, вещите лица, страните, преводачите или тълковниците. Това стана възможно с промените в Гражданския процесуален кодекс, обнародвани в „Държавен вестник“ брой 98 от 17.11.2020г.

Едно от основните условия, за да бъде реализирана електронна връзка в гражданския процес, е страните-участници да са изразили изричното си съгласие. Всяка страна може да поиска да участва в съдебно заседание чрез видеоконференция, когато тя не е в състояние да се яви непосредствено пред съда.

При видеоконференцията страната присъства в специално оборудвано за видеоконференции помещение в районен съд, място за лишаване от свобода или ареста.

В Окръжен съд – Благоевград видеоконферентните връзки се провеждат в Съдебна зала № 4, която е обособена като видеконферентна и разполага с техническата възможност за електронна връзка  с местата за лишаване от свобода и с още 20 съдилища в страната.

Окръжен съд – Благоевград определя часа и датата за провеждане на заседанието, в което ще се използва видеоконференция,  след проверка на възможността за провеждането й с най-близкия районен съд по място на пребиваване на страната, свидетеля или вещото лице, съответно в мястото за лишаване от свобода или ареста, където се намира лицето.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *