С 14 и 27 лв. глобяват фирми за мръсен въздух

Санкция от 27 лева е наложена на „Мултитруп” ООД, с. Кърналово, общ. Петрич.  Глобата е със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград и е за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух с „прахообразни вещества“. Проведени  са контролни измервания от две изпускащи устройства (К1 и К2) след 2 бр. циклонни сушилни с директен контакт към инсталация за производство на пелети.

„Мебелфаб“ АД, Благоевград пък е глобена  с 14 лв./месец за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух с „прах“ и „въглероден оксид“, въз основа на проведени собствени периодични измервания на котел тип „EKY/S 500“, с топлинна мощност 581,5 kW, предназначен да изгаря твърдо гориво (дървесни отпадъци и пелети), инсталиран във фабрика за производство на столове.

Директорът на РИОСВ- Благоевград е наложил текуща месечна санкция на „Георесурс” ЕООД гр. Симитли за заустване на отпадъчни води в р. Струма от обект „ТМСИ“, находящ се в местността „Ормана“, землище на с. Крупник за неспазване на индивидуални емисионни ограничения, определени в Разрешително за заустване на отпадъчни води в размер на 21,00 лв.

 

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *