ДГС Разлог води класацията по актове в горите

Общо 555 акта за установени административни нарушения са съставили горските и ловни стражари в 38-те териториални поделения на ЮЗДП от началото на годината до средата на декември. Основната част от нарушенията – 546, са по Закона за горите и 9 – по Закона за лова и опазване на дивеча. С най-голям брой съставени актове са „ДГС Разлог“ – 135  и „ДГС Самоков“ – 139.

Общото количество дървесина, задържана в базите за съхранение, е 653,5 кубически метра, от които 162 куб. м. обла строителна дървесина и 491 куб. м. дърва за огрев. Задържани са 23 моторни превозни средства, 58 каруци, 19 бензиномоторни триона и 11 бр. други инструменти за дърводобив.

С предприетите мерки през последните години – въвеждане на електронен превозен билет, пластини с уникален идентификационен номер, джипиес устройства на автомобилите за транспортиране на дървесината, камери за видеонаблюдение в складовете, се наблюдава трайна тенденция за намаляване на посегателствата от горите.

Нарушенията се диференцират в три основни категории:

– посегателства от системни нарушители /типични за районите на Разлог, Самоков и Ихтиман/ – незаконна сеч и транспортиране на дървесина без превозен билет.

– в промишления дърводобив от работници на фирми, които извършват сеч на дървета без контролна горска марка, направа на нерегламентирани извозни пътища в подотделите и транспортиране на дървесина без превозен билет.

– нарушения от физически лица при снабдяването на населението с дърва за огрев.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *