При 170 проверки на Инспекция по труда 839 нарушения

170 проверки е извършила Дирекция „Инспекция по труда” Благоевград по спазване разпоредбите на трудовото законодателство през ноември.

Във връзка с постъпили сигнали, са извършени 24 проверки, като 21 са сигналите от граждани, заяви за Агенция БГ директорът Славянка Симитчийска. Най-голям е броят на сигналите  свързани с неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения, невръчени документи  при прекратяване на трудовото правоотношение, работа без трудови договори, нарушения на работното време, почивки и отпуски, неизплатени командировъчни на шофьорите в отрасъл „Транспорт“. 3 проверки са извършени за разследване на трудови злополуки.

По време на проверките са констатирани 839 нарушения, от които 521 са свързани с нарушения на здравословните и безопасни условия на труд, а именно: нарушения свързани с организацията на обученията и инструктажите, липса на актуални ел.измервания, липса на измервания на факторите на работната среда, липса на осигурени ЛПС и др.

Нарушенията, свързани с трудовите правоотношения са 318 бр., като най често са свързани с работа над законоустановеното работно време , неосигурени почивки, отпуски, неизплатени трудови възнаграждения. През месец ноември 2020 г. са установени 24 -ма да полагат труд без сключен писмен трудов договор и регистриран в ТД на НАП.

За отстраняване на констатираните нарушения са дадени 817  задължителни за изпълнение предписания. Издадени са 5 постановления за обявяване съществуването на трудово правоотношение и 4 акта за спиране на обекти и работни места.

Относно административнонаказателната дейност на Д ИТ със седалище Благоевград, през горепосочения период са съставени 37 бр. акта за установяване на административни нарушения. От тях 32 са за нарушения на нормите на Кодекса на труда. Съставените АУАН за допуснати нарушения на законодателството, свързано с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд са 5.

Влезлите в сила наказателни постановления за месец ноември 2020 г. са 10 бр., с които са наложени имуществени санкции и глоби на нарушителите в общ размер 15 000 лв. Средният размер на глобата от влезлите в сила наказателни постановления е 1500 лв.

През ноември са извършени 129 проверки в предприятия относно спазване на противоепидемичните мерки.

Инспекцията по труда напомня, че работниците, които полагат труд без трудови договори, нямат социална защита. Те нямат право на обезщетения за временна неработоспособност, за безработица, а при инцидент нямат право и на допълнително обезщетение от застраховател, тъй като строителството е сектор с висок трудов травматизъм и работодателите са задължени да сключват застраховка за трудова злополука. Работодателите пък губят право да участват в обществени поръчки за три години, ако се установи, че наемат лица без трудови договори.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *