Отхвърлени 213 фирми от Пиринско с подкрепа срещу Ковид

Още 213 микро и малки предприятия от област Благоевград, които са кандидатствали  за  „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, ще получат възможност за финансиране вследствие на приетите през декември със заповед на Управляващия орган изменения в Условията на кандидатстване.

По данни на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските фондове (ИСУН), 1058 фирми от областта са сключили до момента договори за подпомагане за преодоляване на последствията от Ковид-19 за над 8 млн. и 618 хил. лв.

С оглед на приетите изменения, работна група е преразгледала всички отхвърлени проектни предложения и е изготвила предложение за преоценка на кандидатите, които са били отхвърлени на по-ранен етап при оценката поради неизпълнение на някой от критериите за административно съответствие, които вече съответстват на новите  условия.

Общо 3 354 броя проектни предложения ще получат уведомления за установени нередовности чрез ИСУН 2020, като 213 от тях са на фирми от област Благоевград. Най-голям брой от предложените за преоценка предложения са на фирми от Благоевград – над 90, но има също фирми от общините Сандански, Петрич, Гоце Делчев, Банско и Разлог.

 

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *