Приемат документи за магистри в ЮЗУ

От днес се приемат документи за обучение по магистърски програми от летния семестър на учебната 2020/2021 година в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Срокът за подаване е от 18 януари 2021 г. до 19 февруари 2021 г.

Приемът на документи за участие в класирането се извършва: при секретарите на съответните факултети или по електронната поща.

А ето е какви са условията за кандидатстване:

За обучение по образователно-квалификационна степен „Магистър“ могат да кандидатстват лица, отговарящи на следните условия:

 

  1. Да имат завършено висше образование и да притежават образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ или „Професионален бакалавър“.

 

  1. Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от Добър. Средният успех се изчислява на базата на средния успех от семестриалните изпити и успеха от държавните изпити.

 

  1. Завършилите образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ могат да кандидатстват само в същото професионално направление със срок на обучение 4 семестъра (в съответствие с изискванията на с чл. 42, ал. 6 от ЗВО)

 

  1. *Завършилите висше образование в чужбина, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от ЮЗУ „Неофит Рилски“. Информация по процедурата за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища може да намерите в раздел „Кандидати, завършили висше образование в чужбина“.

 

Повече подробности на сайта на университета.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *