Къща за гости срещу цех за пелети

Жалба е постъпила на „зелен телефон“ в РИОСВ – Благоевград от собственик на къща в Добринище.  Сигналът е за замърсяване на атмосферния въздух и излъчване на шум от дейността на цех за производство на пелети, собственост на „Еко 5 пелет“ ЕООД, гр. Добринище. Екоинспектори извършили проверка на място.  При проверката са извършени контролни измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от инсталацията за производство на пелети и измервания на шума (дневни, вечерни и нощни), излъчван в околната среда от обекта. За датата на провеждане на измерванията подателите на сигнала и жалбата са уведомени предварително по телефона, но не присъстват.

Протоколите от изпитване на Регионална лаборатория – Русе за 3  изпускащи устройства към цеха за производство на пелети показват спазване на нормите за допустими емисии по контролираните показатели „прахообразни вещества“ и „органични вещества“.

За нивата на шума (дневни, вечерни и нощни) резултатите показват спазване на граничните стойности на шума във всички измерителни точки. Мястото на въздействие е къщи за гости, собственост на подателя на сигнала. Тя е  на 180 м. от обекта, като между цеха за производство на пелети и имота, в който са разположени къщите преминава ЖП линия Добринище – Септември.

Съставен е акт на „Еко 5 пелет“ за неспазване изискванията за провеждане на собствени периодични измервания  за шум.

За извършване на проверки по компетентност, във връзка с работния режим на обекта във вечерните и нощните часове, са изпратени писма до кмета на Община Банско и до Инспекция по труда – Благоевград.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *