Как да получите бизнес заем и да избегнете отказ!

Банките отпускат заеми на организации на няколко етапа: те оценяват общите нужди и възможности на потенциалния кредитополучател, анализират надеждността му, изучават пакет от документи и одобряват обезпечението.

Изготвяне на документи

 Като цяло е необходим голям пакет от документи, за да кандидатствате за заем. Стандартният списък изглежда така:

  • учредителни документи на юридическото лице;
  • разрешителни за дейности;
  • удостоверение за регистрация като данъкоплатци;
  • счетоводни отчети за последната година и за текущото тримесечие;
  • данни за съществуващи заеми, отпуснати на организацията;
  • извлечение по разплащателна сметка (ако е открито в друга банка);
  • документи за заложено имущество;
  • договори за закупуване на оборудване (за целеви заеми).

Избор на обезпечение

 Почти 100% от заемите за юридически лица се издават от заемодатели въз основа на определено обезпечение. Тези кредитни продукти се характеризират с големи суми, така че банките трябва да са сигурни в изплащането.

Опции за сигурност:

– За залог може да се използва недвижим имот, принадлежащ на юридическото лице. За  обезпечение се считат недвижими имоти (включително незавършени обекти) и парцели, превозни средства и оборудване, стоки в обръщение, ценни книжа, материални запаси, добитък, благородни метали и др.

– Обезпечението може да бъде собственост, която вече принадлежи на организацията или това, което ще бъде закупено със кредитираните средства. Разрешено е да се използват няколко обекта на обезпечение – особено за големи заеми. Цената на обезпечението трябва да покрива определена част или 100% сумата на кредита (в зависимост от условията на конкретната банка). Много банки практикуват застраховка за обезпечението.

Как да избегнем отказ?

 Кредиторите оценяват кредитоспособността на юридическите лица по няколко критерия. Сред тях са ниво на печалба, оборот, ликвидност, особености на бизнес нишата, в която фирмата работи, както и съотношението на вземанията и задълженията.

След анализ на показателите, банката класифицира потенциалния кредитополучател в определена категория по отношение на надеждността. Колкото по-висок е рискът, толкова по-строги са условията за бизнес кредитиране и толкова по-голяма е вероятността за отказ.

Източник: kreditite.comВашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *