Събраха в каталог 41 видни творци от Югозапада

Излезе от печат каталогът „Изобразително изкуство – съвременност и значимост“, който представя 41 видни автори от Югозападна България, работещи в областта на скулптурата, графиката и живописта. Печатното издание е двуезично и представя кратка информация за творците, както и фотографии на техни произведения.

Съставителят на каталога доц. д-р Анна Покровнишка поставя акцент върху „Изобразителното изкуство и неговото значение за културата“.

„Културният авангард на художниците, представени в този каталог, е свързан с техните основни творчески послания, чието значение е да променя чувствата и мислите чрез изказите си. Стиловете се различават, както се различават и формите на изказ. Опитността на авторите бележи индивидуални възгледи и е повод за вдъхновение. Въображението като основна черта на съзнанието е източник на мечти, мисъл и талант, благодарение на което се заражда изкуството“, отбелязва доц. Покровнишка.

Каталогът е издаден с подкрепата  на Националната научноизследователска програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР) на Министерството на образованието и науката на Република България и е отпечатан в Издателския комплекс „Неофит Рилски“.

Изданието е налично в библиотеката на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Предстои предоставянето на каталога в университетски библиотеки в България и Европа. Така ще се популяризира творчеството на  видни представители на съвременното изобразително изкуство от региона.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *