Безопасност в складовото помещение, какви мерки да вземете

Хората, работещи в складовите помещения са изложени на опасности, които могат да доведат до травми, излагане на вредни химикали, намалена или трайна неработоспособност. Съхранението, обработката и транспортирането на материалите около и вътре в складовете може да бъде наистина опасно, ако е неглижирано поддържането на безопасна работна среда.

Добрата дисциплина и предварително разписаните правила за безопасност предотвратяват както опасността за самите работници, така и евентуални повреди върху техниката, с която се работи в склада.

Кои са най-добрите практики за безопасност в складовото помещение?

 • Проверявайте склада преди постъпването на всяка работна смяна. Отстраняване на повреди и профилактика на техниката могат да бъдат извършвани на този етап.
 • Наемната техниката също се нуждае от преглед регулярно. А тук вижте защо да предпочетете като технологична възможност придобиването на техника под наем: https://www.motokarbg.com/blog/28-zashto-da-predpochetem-motokar-pod-naem
 • Специално внимание обърнете на всички машини и съоръжения в експлоатация.
 • Установяване на безопасни процедури при изпълнението на работните задачи преди започване на работа на отделната смяна.
 • Идентифицирайте и елиминирайте или контролирайте всички опасности, свързани с работата, която трябва да се извърши.
 • Работниците трябва да бъдат обучени за задачите, които изпълняват.
 • Работниците, които отговарят за доставката трябва да получат обучение, специфично за обекта на доставка. Това ви гарантира безпроблемното транспортиране на стоката от склада.
 • Не възлагайте самостоятелна работа в райони, където опасните условия биха могли да застрашат безопасността на служителя. Това важи за изпълняващите всяка длъжност в складовото помещение.
 • Носете подходящи лични предпазни средства, като например твърда шапка, защитни обувки, ръкавици и очила при влизане в склада. Това е абсолютно задължително за всички вътре.
 • Осигуряването и поддържането на чист и безпрепятствен достъп до складовото помещение и съхранявани материали намалява риска от инциденти.
 • Поддържайте пространството, изходите и входовете, лентите и пътеките сухи и чисти. Това е важно както за работещите в склада, така и за всички стоки в него.
 • Съхранявайте запалими, отровни и опасни материали по начин, който намалява всички възможни рискове.
 • Организирането и етикетирането на местата за съхранение и стоките е важно за бързото, лесно и безпроблемно намиране, транспортиране или последващо съхранение.
 • Съхранявайте материалите и консумативите по организиран начин, за да осигурите лесен достъп за извличането им навън или за тяхното включване в производството.
 • Поставете по-тежки товари на по-ниски или средни рафтове.
 • Съхранявайте дълги, високи или най-тежки предмети в едната част на склада като ги закрепите така, че да се предотврати евентуалното им обръщане.
 • Поставяйте стълбите върху стабилни, равни повърхности и използвайте стълбищни платформи за достъп до материали на по-високи места.
 • Повдигайте материалите правилно.
 • Използвайте оборудване, като например мотокар или друга техника, вместо ръчно повдигане на тежки материали. Ето и един полезен вариант, ако в момента пък се нуждаете от обновяване на техниката и разширяване на технологичните ви възможности: https://www.motokarbg.com/produkti/motokari-retziklirani

Разбира се, това са само част от мерките, които могат да се вземат за безопасната работа в един склад. Тези предложение са полезни и са заимствани от най-добрите практики в областта на безопасността.

Можете да въведете допълнителни правила и изисквания, които в още по-голяма степен да отговарят за организацията на работа във вашето складово помещение. Винаги на първо място поставяйте човешкия фактор – безопасността на работниците и търсенето на начини за облекчаване на тяхната работа. Вземете и необходимите мерки по отношение на съхраняваните стоки, продукция, техника.

Опитайте се максимално ясно да инструктирате работещите и се уверете, че те са ви разбрали добре. С тези съвети ще можете една идея по-спокойно да посрещате всеки следващ работен ден.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *