Ултиматум към цех за пелети, нямал система за пречистване

Превишения на нормите за допустими емисии по показател „прахообразни вещества“ установиха екоинспектори при проверка на цех за производство на пелети в петричкото село Беласица.

На дружеството е дадено предписание за изготвяне на график-програма с планирани мерки действия с посочени конкретни етапи и срокове за изпълнението им, за осигуряване на инсталацията с подходящи допълнителни съоръжения за пречистване преди изпускане на емисиите от вредни вещества, с цел недопускане на замърсяване на атмосферния въздух с прахообразни вещества.

Това става след постъпил сигнал на „зелен телефон“ в РИОСВ – Благоевград, както и в изпълнение утвърдения от министъра на ОСВ годишен график за 2021 г. за провеждане на задължителен емисионен мониторинг на обектите с неподвижни източници. Проведени са контролни измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани от общо 4 бр. изпускащи устройства към инсталацията за производство на пелети, експлоатирана от „Албир“ ООД, с. Беласица. Измерванията са извършени от Централна лаборатория – София при ИАОС – София и резултатите от тях показват превишения на нормите за допустими емисии по показател „прахообразни вещества“, като измерените концентрации са по-ниски спрямо резултатите получени при предходните контролни измервания, извършени през месец януари 2021 г. от Регионална лаборатория – Плевен при ИАОС – София. В тази връзка, ще бъде отпочната процедура по реда на чл. 69б, ал. 1 от ЗООС за актуализиране на наложената, с НП № С-01-20/17.02.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, текуща месечна санкция.

На 19.05.2021 г. е извършена и проверка на обекта с участието на представители на РЗИ – Благоевград и Общинска администрация Петрич. При извършената проверка на място инсталацията работи, газовете от сушилнята са светли и не са констатирани отлагания на прах и трици по дворовете на съседните къщи.

По постъпил сигнал на „зелен телефон“ в МОСВ за незаконно работеща асфалтова база по поречието на р. Места, на 21.05.2021 г. е извършена проверка на място на обекта, при която е установено, че асфалтосмесителната инсталация тип SIM 100P работи и се произвеждат асфалтови смеси. Съставен е КП на „Галчев инженеринг“ ЕООД и е издадено предписание на оператора на инсталацията и на дружеството за незабавно преустановяване на производствените дейности до съгласуването им с РИОСВ – Благоевград.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *