Иновации в благоевградското депо

С нова модерна инфраструктура разполага вече Регионалното депо за отпадъци край благоевградското село Бучино. Изградените инсталации бяха официално открити днес в присъствието на представители на петте общини, които ползват услугите на регионалната система за управление на отпадъците.

Вр.ИД Кмет на Община Благоевград – Ясен Попвасилев , кметът на община Симитли –  Апостол Апостолов, зам.-кметът на Община Бобошево –  Георги Величков и  Аглика Георгиева – представител на ДЗЗД „Балканика Грийн Саут Уест проджект“ прерязаха символично лентата на изградената допълнителна инфраструктура на регионалното депо, която ще обслужва общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево.

Сградата, в която са разположени инсталациите, е на 3 нива. На най-долното ниво, което е на кота -12, е разположена компостираща инсталация за разделно събрани отпадъци, която е абсолютно автоматизирана и със съответните системи, които да дадат възможност да се скъси наполовина срокът за производство на компост. На останалите две нива е разположена инсталацията за предварително третиране на отпадъците.

Новооткритата инсталация е изцяло пилотна за България като в нея за първи път се прилагат три иновации, коментираха от фирмата изпълнител на обекта.  Първата иновация е компостиращият модул на кота -12, втората е модулът за балиране с пренос на отпадъците между различните нива на инсталациите и третата са контейнерите за стабилизиране на органична фракция, които са специална разработка за този проект.

Компостиращата инсталация е с капацитет 2 516 т/годишно, а инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци е с капацитет 24 117 т/годишно. Очакваният резултат от изпълнение на мерките по проекта е намаляване количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесени битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. С изпълнение на дейностите по проекта ще се подпомогне и постигането на целите, заложени в националното законодателство за ограничаване количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г. и за увеличаване дела на рециклираните отпадъци до не по-малко от 50% от образуваните битови отпадъци.

Общата стойност на проекта е 11 945 990.08 лв., от които 85% са съфинансиране от ЕС.

 

 

 

 

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *