Вижте кой може да кандидатства за магистър

От днес стартира приемът на документи за магистърските програми за учебната 2021/2022 година в ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Желаещите да се обучават в университета могат да подадат своите документи от 1 септември  до 24 септември 2021 г. при секретарите на съответните факултети или по електронната поща.

За обучение по образователно-квалификационна степен „Магистър“ могат да кандидатстват лица, отговарящи на следните условия:

  1. Да имат завършено висше образование и да притежават образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ или „Професионален бакалавър“.
  2. Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от Добър. Средният успех се изчислява на базата на средния успех от семестриалните изпити и успеха от държавните изпити.
  3. Завършилите образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ могат да кандидатстват само в същото професионално направление със срок на обучение 4 семестъра (в съответствие с изискванията на с чл. 42, ал. 6 от ЗВО)
  4. *Завършилите висше образование в чужбина, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от ЮЗУ „Неофит Рилски“.

 

Кандидатите подават следните документи: заявление по образец; ксерокопие на дипломата за висше образование /титул и приложение/; за кандидатите за обучение субсидирано от държавата – удостоверение от съответното висше училище, че са се обучавали по ОКС „Магистър“ в платена форма на обучение; удостоверение, издадено от висшето училище за завършили, ползващи се с права на „Магистър“, „Бакалавър“ /за кандидатите, завършили висше образование от 1996 г. до 1998 г., които в дипломата си нямат образователно-квалификационна степен/; такса за административно обслужване  в размер на 20.00 лв.; *удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина.

Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен „Магистър“ за всички магистърски програми е в рамките на наличния капацитет на професионалното направление.

Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от класирането и за сроковете за записване. Подробна информация за Прием ОКС „Магистър“ е публикувана на университетския сайт: www.swu.bgВашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *