Глобяват 10 бона съветник от Благоевград

Установиха конфликт на интереси за още един общински съветник от Благоевград. Валентина Шаркова от Земеделски съюз „Александър Стамболийски“  (мандат 2019-2023 г.), в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, е упражнила правомощия в частен интерес на свързано с нея лице, съобщават от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.

Шаркова е участвала в гласуване на 13.11.2020 г. в ОбС., с което са намалени с 30 % заплащани концесионни такси от наематели на общински търговски обекти, а на 22.11.2020 г. е гласувала да бъде освободено изцяло от заплащане на концесионни такси за срок над 1 г. дружество, в което тя е била наета на трудов договор.

Установена е дългосрочната връзка работодател – служител (над 15 г.) със собствениците на същото дружество, а трудовите правоотношения са прекратени едва на 08.03.2021 г. Доказаните икономически зависимости пораждат съмнения в безпристрастното и обективно изпълнение на служебните й задължения като общински съветник.

С участието си в гласуването за освобождаване от концесионни такси, Шаркова е упражнила правомощието си по начин, който да благоприятства фирмата за постигане на по-добър финансов резултат и евентуално да способства за разпределение на бъдеща печалба. Материалната облага, реализирана в резултат на конфликта на интереси, е в размер на 100 466 лв. и с решението на КПКОНПИ сумата е отнета в полза на държавата. На Шаркова е наложена и глоба в общ размер на 10 000 лв.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *