Община Благоевград плаща 20 000 лева на жена, пропаднала в шахта

Окръжен съд – Благоевград осъди Община Благоевград да заплати обезщетение на жена за претърпени неимуществени вреди, получени вследствие от пропадане в необезопасена шахта в парк.

Състав на Окръжния съд, председателстван от съдия Владимир Ковачев, е присъдил да бъде изплатена на 24-годишна жена от Благоевград сумата от 20 000 /двадесет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за причинените й неимуществени вреди – болки и страдания от лезия /нарушаване/ на предната кръстна връзка и руптура /разкъсване/ на медиалната колатерална връзка на дясното коляно.

Инцидентът е станал на 16.01.2021 г., когато ищцата по време на разходка на територията на обществения парк в гр. Благоевград, намиращ се в района между бул. „Св. Димитър Солунски“ и бул. „Александър Стамболийски“, пропаднала в необезопасена шахта.

Община Благоевград, представлявана от кмета Илко Стоянов, е осъдена да заплати и сумата от 175 /сто седемдесет и пет/ лева, представляваща обезщетение за причинените на ищцата вследствие на същия инцидент имуществени вреди – разходи за лечение и рехабилитация, заедно със законната лихва върху главницата от 175 лева, считано от датата на последния разход – 02.04.2021 г., до изплащането на въпросната главница.

Община Благоевград ще трябва да плати адвокатското възнаграждение на ищцата, както и съдебните разноски.

Окръжният съд е отхвърлил предявения иск за присъждане на обезщетение за неимуществените вреди за разликата между присъдените 20 000 лева и претендираните 30 000 лева.

В мотивите по решението окръжният съдия е записал, че от събраните по делото доказателства се установяват всички елементи на фактическия състав по чл. 49 от ЗЗД. Мястото, на което се намира процесната шахта, съставлява част от общински парк /зелена площ/. На основание § 7, ал. 1, т. 4 и 7 от ПЗР на ЗМСМА, собственост на общините са общинските пътища, улиците, булевардите, площадите, обществените паркинги в селищата и зелените площи за обществено ползване, както и мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на транспортната, енергийната, водоснабдителната, канализационната, съобщителната и инженерно-защитната система, които обслужват само територията на съответната община и не са включени в уставния фонд на търговски дружества. Общинските зелени площи следва да се поддържат от общината. Нейните служители са били длъжни както да поддържат въпросния парк в изправно състояние, така и да сигнализират по подходящ начин препятствията и опасностите в него и да ги отстраняват в най-кратък срок. Общината следва да отговаря за всички вреди, произлезли от собствените й зелени площи и шахти в тях – Определение № 1355 от 25.10.2011 г. на ВКС по гр. д. № 558/2011 г., IV г. о., ГК, докладчик председателят Веска Райчева.

В съдебния акт е отхвърлено като неоснователно оплакването на ответника, че за поддръжката на тази шахта отговаря водоснабдителното дружество. Съдът приема, че  като елемент от парка Община Благоевград е длъжна да осигури и поддържа шахтата така, че тя да е безопасна за преминаващите оттам граждани. Според магистрата, постановил акта: „В случая не може да се очаква ищцата да знае за състоянието на шахтата и да я заобиколи. Без значение е дали ищцата е минавала често оттам и дали е знаела, че капакът на шахтата липсва. На гражданите не може да се вмени в задължение да знаят и помнят къде в града шахтите не са обезопасени и още по-малко може да им се вмени във вина, че не са се опазили от пропадане в тях.“

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд град София в двуседмичен срок.

 

 

 

 

 

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *