200 учени от 11 държави в ЮЗУ

Юбилейна конференция на Филологическия факултет събра над 200 учени от 11 държави в ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Стартира тридневната международна конференция „Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност“, посветена на 30-годишнината от създаването на Филологическия факултет и 45-годишнината от създаването на университета.

В научния форум участват над 200 учени от България, Гърция, Сърбия, Русия, Китай, Полша, Албания, Украйна, Чехия, Северна Македония и Словения. Конференцията се провежда в 20 секции, а участниците са разпределени в две сгради и 10 зали, за да бъдат спазени всички противоепидемични мерки.

Юбилейното събитие бе открито от декана на Филологическия факултет проф. д.ф.н. Магдалена Костова – Панайотова.

От името на ректорското ръководство приветствие отправи заместник-ректорът по научноизследователската дейност и докторантското развитие проф. д-р Иванка Станкова.

„30-годишният юбилей на Филологическия факултет е повод за равносметка и за нови още по-амбициозни планове и проекти за бъдещето. С качеството на своя преподавателски състав и равнището на подготовка на студентите, вашият факултет напълно оправдава и защитава своето реноме като модерен учебен и научен център. Гордеем се, че Филологическият факултет е този център, който създава мост между България, Европа и света“, каза проф. Станкова.

В приветствието си заместник-ректорът подчерта, че в България 30 списания са индексирани в световната база данни Scopus, като две от тях – „Езиков свят“ и „Балканистичен форум“, са на Филологическия факултет. Тя отбеляза, че това е повод за гордост за Югозападния университет „Неофит Рилски“.

По време на официалното откриване на конференцията участниците и гостите имаха възможност да видят презентация за историята на Филологическия факултет и да се запознаят с хората, изиграли важна роля за утвърждаването на факултета.

В първия ден от програмата пленарни доклади представиха проф. д.ф.н Амелия Личева от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и проф. д.ф.н Магдалена Костова – Панайотова.

Специални гости на конференцията бяха проф. д-р Борис Манов – декан на Философския факултет, доц. д-р Миглена Симонска – декан на Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, Юлиана Христова – старши експерт по български език и литература към Регионалното управление на образованието – Благоевград и Йорданка Тренчева – старши експерт по чужд език и майчин език към Регионалното управление на образованието – Благоевград.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *