Симитли с патронажни грижи+за възрастни хора и лица с увреждания

Кметът Апостол Апостолов подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект  „Патронажна грижа + в община Симитли“.

Ще се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез предоставяне на услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Дейност Патронажна грижа включва: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги; предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция). Патронажната грижа ще е насочена към предоставяне на грижа и подкрепа за хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19;  Дейността „Патронажна грижа“ ще се предоставя 12 месеца.

Дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности включват: осигуряване на подходяща и  безопасна среда в социалните услуги с цел намаляване на вредните последици, причинени от пандемията. Изпълнението на тази дейност по проекта ще подпомогне адаптирането на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID – 19, чрез мерки, пряко свързани с опазване на здравето, както на потребителите на социалните услуги, така и на служителите, заети в съответните услуги.

Проектът е  с продължителност 12 месеца и е за  353 697,12 лева.

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *