Боклукът ни ще се отчита електронно в 5 мобилни центъра

Модерни и атрактивни контейнери слагат в община Благоевград.  Предвидено е да бъдат поставени 5 мобилни центъра, на които ще има входове за различните видове отпадъци – рециклируема пластмаса, нерециклируема пластмаса, хартия и картон, метал и текстил, като разделното събиране ще се отчита електронно.

Това е по спечели проект „Изпълнение на демонстрационен проект за разделно събиране на отпадъци от домакинствата на територията на гр. Благоевград“.

Той има за цел разширяване и модернизация на съществуващата система за разделно събиране на битови отпадъци от опаковки чрез поставяне на модерни и атрактивни съоръжения на различни места в областния център.

Такива ще има както в Централна градска част, така и в кварталите на града.

В рамките на проекта са заложени още мерки за изпълнение, свързани с организиране и провеждане на училищни кампании за номиниране на „зелени посланици“ в учебни заведения. В тази връзка ще бъде организирано състезание под надслов „Аз събирам разделно“.

Проектът предвижда и разяснителни инициативи сред ромското население за ползите от разделното събиране на отпадъци от опаковки.

За популяризиране на дейностите ще бъде създаден и поддържан профил в социалните мрежи.

Срокът на изпълнение е 14 месеца, а бюджетът на проекта е на стойност 390 844,35 лв., което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ.

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *