Горските в Разлог сред отличниците, съставили най-много актове

Общо 434 акта за установени административни нарушения са съставили горските и ловни стражари в 38-те териториални поделения на ЮЗДП от началото на годината до средата на декември. Основната част от нарушенията – 424 са по Закона за горите и 10 – по Закона за лова и опазване на дивеча. С най-голям брой съставени актове са „ДГС Самоков“ – 120 бр., „ДГС Разлог“ и „ДГС Тетевен“ – с по 39.

Общото количество дървесина, задържана в базите за съхранение, е 998 куб. метра. От тях 543 куб. метра е обла строителна дървесина, 428 куб. м дърва за огрев и 6,6 куб. м фасонирана дървесина. Задържани са също 20 моторни превозни средства, 33 каруци, 19 бензино-моторни триони и 7 бр. други инструменти за дърводобив.

С предприетите мерки през последните години – електронен превозен билет, пластини с индивидуален идентификационен номер, джипиес устройства на автомобилите за транспортиране на дървесина, камери за видеонаблюдение в складовете, се забелязва трайна тенденция за намаляване на посегателствата от горите.

Нарушенията се диференцират в три основни категории:

–        незаконни дейности от системни нарушители /типични за районите на Разлог, Самоков и Ихтиман/- незаконна сеч и транспортиране без превозен билет;

–        в промишления дърводобив от работници на фирми, които извършват сеч на дървета без контролна горска марка, направа на нерегламентирани извозни пътища в подотделите и транспортиране без превозен билет;

–        нарушения от физически лица при снабдяването на населението с дърва.

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *