Пиринско №1 по залесяване от областите на ЮЗДП

4600 от планираните 5000 дка залеси Югозападното държавно предприятие през 2021 г. От общото залесяване 3 050 дка са върху площи, освободени след санитарни и принудителни сечи в гори, пострадали от пожари, корояди, ветроломи и снеговали.

Продължава планираното за периода 2020–2022 г. залесяване на 3552 дка опожарени площи в Кресна и Симитли, финансирано от ДФЗ по подмярка 8.4. „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития” от Програмата за развитие на селските райони. Към момента по тази мярка за залесени 2600 дка.

По области Благоевградска област е на челно място по залесяване от териториите на ЮЗДП.

Област Благоевград – към момента са залесени над 2700 дка /над 2000 дка са опожарени терени в Кресна и Симитли  /при 2600 дка залесени 2020 г.

Област София – залесени  547 дка при 671 дка 2020 г.

Област Перник – залесени 397 дка  при 353 дка 2020 г.

Област Кюстендил – залесени 772 дка при 1055 дка 2020 г.

Залесява се основно с различни видове дъб – зимен дъб, цер, благун, космат дъб – общо над 700 000 фиданки, следва черният бор – 650 000 фиданки, бял бор – 160 000, бук – 30 000, топола, елша, източен чинар, акация и др.

В последните няколко години ръководството на ЮЗДП е насочило усилия в производството и залесяването на местни, медоносни, горскодървесни видове. В залесяването тази година са включени над 30 хиляди фиданки от сребролистна липа,  обикновен кестен, явор, дива круша, киселица, бреза.

Общият брой на използваните фиданки е 2,1 милиона.

През есента на 2021 г. са събрани над 12 тона семена от различни видове дъб, бук, явор, планински ясен и горскоплодни дървета, от които ще бъдат произведени необходимите фиданки за залесяване през следващите години.

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *