Mагистърска програма „Надеждност, ергономия и инженерен дизайн“ за първи път в ЮЗУ

За първи път Техническият факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ ще обучава студенти в магистърската програма „Надеждност, ергономия и инженерен дизайн“. Това ще стане от летния семестър на академичната 2021/2022 г.

Новата специалност отговаря на реалните потребности на индустрията от кадри с широкопрофилна подготовка, които да могат да осъществяват проучвателна,  аналитична и експертна дейност при оценка на надеждността на индустриални процеси и оборудване, и за осигуряване на ергономични и художествено-естетични условия на работа в различни технически сфери на дейност.

Завършилите специалността „Надеждност, ергономия и инженерен дизайн“ с професионална квалификация „магистър-инженер“ са подготвени да се реализират като висококвалифицирани експерти и изследователи в областта на надеждността на технологичното оборудване, технологичната ергономия, промишлената квалиметрия, индустриалния дизайн, промишлената естетика и художественото конструиране, индустриалната безопасност, както и управлението на качеството в индустриалните процеси.

Компетентни са да организират и ръководят екипи за технически анализ, изследване и моделиране на надеждността, дизайнерските  и ергономични характеристики на индустриални обекти, средства и процеси.

Завършилите специалността могат да заемат експертни и ръководни длъжности, свързани с качеството на производствените процеси и продукти,  с метрологичното осигуряване, с производственото планиране, прогнозиране и развитие, с логистиката, маркетинга и рекламата, както и с техническия контрол и организацията на производството в индустриални фирми.

Обучението в магистърската програма „Надеждност, ергономия и инженерен дизайн“ е предназначено за завършили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по инженерни специалности от област на висше образование 5. Технически науки, за които  обучението ще се провежда в рамките на два семестъра в редовна, платена форма.

Срокът за подаване на документи за обучение по магистърската програма  „Надеждност, ергономия и инженерен дизайн“ е от 10 януари 2022 г. до 10 февруари 2022 г. Документите се подават в кабинет 604 (Учебен корпус №1) при г-жа Виолета Войнова – секретар на Техническия факултет.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *