Планирайте беседка, градинка, детска площадка до 15 000 лева

Парите се отпускат от Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда. Може да се финансира създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Може да кандидатства общини и кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси. Парите се отпускат с конкурс  „Обичам природата – и аз участвам“ на идейни проекти в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“, съобщават от Областен информационен център – Благоевград.

Целта е повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите, повишаване и затвърждаване на екологична култура и самосъзнание сред подрастващите. Кампанията дава възможност за финансиране на дейности от материален характер, пряко включени и необходими за учебния и възпитателен процес във всяко от заведенията или организациите, заявители на проектите. С приоритет ще се финансират проекти с дългогодишна насоченост и с възможност за натрупване, поддържане и обогатяване на новоизградения/подобрения обект, предмет на проекта.

Всеки отделен проект на община или кметство може да бъде на стойност до 15 000 лева, а училищата и детските градини могат да кандидатстват с проекти до 7 500 лв. с ДДС.

Крайният срок за изпращане на проектите за училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси е 18 февруари 2022 г., а за общини и кметства – 04 март 2022 г.

Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или на електронна поща proekti2022@pudoos.bg

Обявите за конкурса с критериите за участие са публикувани на уеб страницата на ПУДООС.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *