Знаете ли колко е милиард и 350 милиона? Огледайте се, те са при нас!

За пет години, 1 350 922 999 лева са инвестирани в Благоевград и региона. Парите са по проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 94% от парите са безвъзмездна финансова помощ.

Сумата е толкова голяма, защото в региона са тунел „Железница“ и отсечката от магистрала Струма по лотове 3.1, 3.3 – Благоевград Симитли и Кресна-Сандански. Те остойностяват половината от общо отпуснатите европейски средства за програмния период 2014-2021. 742,5 млн. лева са предвидените за инвестиция в проекта средства, като всички дейности по изграждането на трите участъка трябва да бъдат завършени до края на септември 2023 г.

Европейските средства, предоставени по останалите Оперативни програми, възлизат на над 608 млн. лв., изчисляват от Областния информационен център. Средствата са договорени и инвестирани по проекти за подобряване на обществена инфраструктура и средата на живот, околната среда, модернизацията на малкия и средния бизнес, включително на земеделските производители, подобряване достъпа до заетост и качество на работните места, образователната и социална интеграция и други.

Извън проекта за АМ „Струма“, с най-голям дял от договорените средства в Благоевградска област е Програмата за развитие на селските райони. Освен проекти на земеделски стопани и производители, Програмата финансира проектните идеи на предприятия и различни юридически лица, както и на общини за изграждане и обновяване на инфраструктура.

22% от стойността на проектите за развитие на региона пък са предоставени от Оперативна програма „Региони в растеж“. Над 118 млн. лева са инвестирани в градовете Благоевград, Гоце Делчев, Петрич, Сандански и Разлог в благоустрояване на градска среда, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, обновяване и изграждане на образователна и социална инфраструктура, реконструкция и изграждане на улична мрежа.

Макар и с по-малко на брой проекти, ОП „Околна среда“ също заема не малък дял от привлеченото европейско финансиране в Пиринско. Основно в проекти за управление на отпадъците, повишаване качеството на питейните води и пречистване на отпадъчни води са инвестирани над 85 млн. лв.

Почти 65 млн. лева е предоставила за Благоевградска област програмата за бизнеса – ОП „Иновации и конкурентоспособност“. По тази програма са били подадени и най-много проектни предложения от бенефициенти в областта.

Над 55,5 млн. лева пък са договорени по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

С най-малък дял по привлечени средства в Благоевградска област са програмите „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Добро управление“ и Програмата за морско дело и рибарство.

Погледнато по общини, най-активни са били бенефициентите в големите общини на областта, където са привлечени и по-голямата част от европейските инвестиции. За сметка на това обаче, по-малките общини пък са първенци в момента по процент изплатени безвъзмездни средства от програмите. 92% от договорените на територията на община Банско средства вече са изплатени, 87% от договорените в Белица и 85% – в община Симитли.

За цялата Благоевградска област изплатените средства по Оперативните програми към края на 2021 г. възлизат на 77% от договорената безвъзмездна финансова помощ, което е с 6% повече от края на 2020 г.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *