Приемат хлапета в 13 забавачки

Започва записването на деца в детските градини на територията на Благоевград. Тази година кампанията за прием на документи тръгва на 21 март и ще продължи до 11 април.

Приемът се извършва посредством точкова система, която се формира чрез два вида критерии – общи и социални. Общите критерии са за деца на родители, живеещи в района на детското заведение, такива, които имат брат или сестра, вече приети, деца на родители, които са редовни студенти, на служители в детската градина. Те се отнасят и за деца, на които местоработата на родителя или настойника е в района на детското заведение.

Социалните критерии обхващат и деца в неравностойно положение, от приемно семейство, без родителски грижи, както и деца от многодетно семейство. Децата със специални образователни потребности се приемат с предимство.

На територията на община Благоевград има 13 детски градини, като към  настоящия момент не е регистрирана липса на свободни места.

Детайлна информация за критериите, сроковете, подбора и документите е публикувана на сайта на Община Благоевград в раздел „Детски градини и ясли“.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *