Избраха д-р Таковски в комисията за областна здравна карта

С 34 гласа „ЗА“ общинските съветници избраха д-р Владимир Таковски за представител на Община Благоевград в комисия за изработване на областна здравна карта.

Проектът на областната здравна карта е по зададена от Министерство на здравеопазването методика. При изработването ѝ ще бъде отчетена информация за първична извънболнична помощ, брой на практиките по обща и дентална медицина, минимален и максимален брой пациенти, регистрирани в дадена практика, брой преминали пациенти през всеки здравен център, потребностите на населението от здравни грижи, легловата база, апаратурната обезпеченост, брой лекари и медицински персонал.

На извънредното заседание днес местните парламентаристи гласуваха изменение на Решение № 166 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Благоевград, проведено на 29.05.2020 година, като в т. 2 заличава от поименния списък на Временна комисия (Комисия по номинация) за избор на обществен посредник на територията на община Благоевград, г-н Ивайло Червилов и избира за член на комисията  Милена Бунцева.

 

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *