Джибри от казан мъти Санданска Бистрица, екоинспекторите с предписания

Сигнал за замърсяване водите на р. Санданска Бистрица изстреля на проверка екоинспекторите от Регионална инспекция по околна среда и водите в Благоевград. Сигналът е за  постъпване на ръждиво-кафяви води на изход от стоманобетонова тръба. При проверката е установено, че в района на ул. „Бистрица“ №33 на изход от стоманобетонова тръба (ляв бряг на р. Санданска Бистрица) постъпват води видимо бистри, но с леко помътняване. В мястото на заустване по дъното на реката е установено наличие на минимални количества отпадъчен материал – джибри. Отпадъчният материал е от дейността на специализиран малък обект за дестилиране – „казан“ на ул. „Стефан Стамболов“ №35 в Сандански, успоредна на ул. „Бистрица“.

Обектът се експлоатира от ЕТ „Георги Заеков – Елпида – Надежда Заекова“. На обекта джибрите се събират в бетонов утаител (корито), в който постъпват и технологични води (условно чисти), формирани от охлаждането на казаните, както и промишлени отпадъчни води от тяхното измиване. Смесеният поток отпадъчни води от обекта постъпва в стоманобетоновия канал (тръба), който се зауства в р. Санданска Бистрица. Наличието на отпадъчен материал – джибри в отпадъчните води се дължи на счупена решетка върху отвора на утаителя, като до края на проверката същата е подменена.

Във връзка с констатирани несъответствия на обекта, на едноличния търговец е дадено предписание да не зауства отпадъчни води без необходимото за това основание. Цитираният канал е част от канализационната система на Сандански, като предназначението му е да провежда (отводнява) повърхностни води. С цел преустановяване на нерегламентираното заустване в р. Санданска Бистрица е изпратено писмо до Община Сандански за предприемане на неотложни мерки по компетентност.

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *